EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Angyal István (1928–1958); Angyal István önvallomásai.

Az első rész (Magyarbánhegyes – Auschwitz – Budapest) Angyal életének első 28 évét foglalja össze. A második Angyal István forradalom alatti cselekményeiről, szerepéről szól, mégpedig a saját frissen (1956. november 25.) megírt önvallomásában, amely talán az egyik legfontosabb kordokumentum. A harmadik Angyal utolsó 25 hónapját mutatja be, amelyet fogságban töltött. A kötet epilógusa Angyal utóéletét foglalja össze. A függelékben találjuk Angyal másik két önvallomását, amelyeket december első napjaiban írt, s amelyek nem ismétlik, hanem kiegészítik a novemberben írtakat.

„De hogy egy kormány, mely nem tartózkodott Budapesten, a forradalom gócában, a proletáriátus hazai központjában, visszatérve ide ellenforradalmárnak kiáltson ki egy közel kétmilliós várost, az ország ipari gócpontját, az ország szellemi életének, történelmi hagyományainak központját, az egész ország lakosságának 1/5-ét, az mégsem helyes, ha nagyon szalonképesen akarom kifejezni magam.”

Angyal István biográfiájához és önvallomásainak jegyzeteihez levéltári forrásokat és a már nagyobb részben elhunyt barátai, harcostársai visszaemlékezéseit használtam fel.

Noran, Bp. 2008. 350 pp.
Vásárlás

Kritikák

  • Új Könyvek (A könyvtárosok állománygyarapítási tanácsadója), 2008/25.

  • Révész Sándor: A tisztaság végzete. Népszabadság 2008. XII. 11.

  • Péntek Tünde: Angyal István önvallomásai. NEMbulvár, 2008. XII. 14.

  • Kovácsy Tibor: Csak akarat és lángolás. Magyar Narancs, 2009/1-2. I. 8.

  • Dalos György: Sorsszerű őszinteség. Élet és Irodalom, 2009/20. V. 15.

  • Filep Tibor: Angyal István önvallomásai. 2009/V.

    /Publikálatlan/

  • N. Sándor László: Kié Angyal István? Népszava, 2009. X. 24.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.