EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1954.04.28. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), o.gy.: Az „Uj Hang” irodalmi estjéről

  Tudósítás a rendezvényről, melyen részt vett Eörsi István is.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Hajdú-Bihari Napló (Néplap), 1954.04.24. Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban
  • Irodalmi Jelen, 2022.09.01. (szeptember) Cs. Nagy Ibolya: Tamási Áron debreceni útjai

 • 1954.06.szám (június) Új Hang, Halda Aliz: Eörsi István: Fiatal szemmel

  A kötet verseinek kritikája, elemzése. Eörsi politizáló verseinél hiányolja a „fiatal szemet, az ifjúság fellobogó szenvedélyét, a friss képeket, újszerűén megfogalmazott mondanivalót.”, és keresi az okokat. Az Auschwitz, a Néma férfiak, a Nézz magadba, a Sztálin, a Lenin emlékezete című versek összehasonlítása. Az Anyám, az Idill 1945, a Kiflit evett, a Hogy ne lehessek vénebb, az Alszik, A csendfelelős . . . című versei közös vonásairól. A gyengébb verseiről.


  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1954.07.03. (16.szám) Irodalmi Újság, Hat magyar író

  Rövidhír. Szerzői est az Írószövetségben, melyben Eörsi István írása is szerepelt. 

 • 1954.07.04.Szabad Ifjúság, E.I.:Tanári felköszöntő egy érettségi banketten

  (Vers)

 • 1954.07.08.Szabad Nép, Megkezdődött a Magyar Írók Szövetségének közgyűlése

  (Irodalmi életünk egészséges fejlődésének néhány káros mellékhajtásáról beszélt Darvas József népművelési miniszter. Az egyik veszélyes eltolódás a naturalizmus. A "súlyos és káros politikai eltévelyedés" példájaként említi meg Eörsi István "Bizalomért" c. versét is.)

 • 1954.07.10. (17.szám) Irodalmi Újság, Az Írószövetség tanácskozása
  A naturalizmus veszélye

  Részlet Darvas József közgyűlési beszámolójából. Eörsi István: Bizalomért című verséről is – „amely a nép s a párt és állam közötti szakadásnak hamis, hazug költői képét festi fel.”

  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.12.szám (december) E.I.: Bizalomért
  • Irodalmi Újság, 1954.01.30. (3.szám) Nagy Péter: A fiatalok gondja

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1954.07.szám Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Új Hang, 1954.07.szám (július) Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén

 • 1954.07.17. (18.szám) Irodalmi Újság, Shelley: Óda a Nyugati szélhez

  Vers. Eörsi István fordítása.

 • 1954.07.24. (19.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál

  Könyvkritika.

  Reagálás:

  • Irodalmi Újság, 1954.08.14. (22.szám) Jankovich Ferenc – Illés Béla: Két levél a kritikáról.
  • Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.07.24. (19.szám) Irodalmi Újság, Pándi Pál: Az irodalomkritikáról

  Az MDP III. kongresszusán „Rákosi elvtárs nagy nyomatékkal húzta alá a kritika jelentőségét.” A Szabad Népben is foglalkoztak a témával, az irodalomkritika hiányosságaival. Emiatt sokan magát a kritikát támadják. Visszapillantás a kritika elmaradásának korábbi okaira, és a jelenlegi helyzet értékelése. Eörsi István verseskötete sem kapott kellő visszhangot. 

 • 1954.07.27.Szegedi Egyetem, Vajtai István: Megjegyzések a Tiszatáj júniusi számához

  (Eörsi István: Fiatal szemmel című kötetéről.)

 • 1954.07.szám (július) Új Hang, Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén

  Részlet. „Vagy megemlítem még Eörsi István: Bizalomért című versét az Új Hang decemberi számában, amely a nép s a párt és állam közötti szakadásnak hamis, hazug költői képét festi fel.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.12.szám (december) E.I.: Bizalomért

  Kapcsolódó cikk:

  • Csillag, 1954.07.szám Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén

 • 1954.07.szám (július) Új Hang, E.I.: Igazságtevő

  Vers.


  Reagálás:

  • Kritika, 2000.09. szám Eörsi István: A felejtések ára II.

 • 1954.07.szám Csillag, Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén

  Elhangzott a Magyar Írók Szövetségének 1954. július 7-én tartott közgyűlésén.

  „Megemlítem még Eörsi István »Bizalomért« című versét, az »Új Hang« decemberi számában, amely a nép s a párt és állam közötti szakadásnak hamis, hazug képét festi fel.” Idézés Eörsi verséből.

  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.12.szám (december) E.I.: Bizalomért

  Kapcsolódó cikkek:

  • Irodalmi Újság, 1954.01.30. (3.szám) Nagy Péter: A fiatalok gondja
  • Új Hang, 1954.07.szám (július) Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Irodalmi Újság, 1954.07.10. (17.szám) Az Írószövetség tanácskozása

 • 1954.08.14. (22.szám) Irodalmi Újság, Jankovich Ferenc – Illés Béla: Két levél a kritikáról

  Eörsi István könyvkritikáját ostorozza Jankovich Ferenc. Illés Béla válaszában megvédi Eörsi kritikáját.

  Előzmény:

  • Irodalmi Újság, 1954.07.24. (19.szám) Eörsi István: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál

  Reagálás:

  • Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.09.01. (9.szám) Igaz Szó, Hegedüs Károly: A Magyar Népköztársaság lírikusai románul

  Könyvkritika a Magyar Népköztársaság mai költészetének román nyelvű antológiájáról. Vajon a Mai magyar költészet című gyűjteményből miért maradtak ki jelentős költők, többek között Eörsi István?

 • 1954.09.05.Szabad Ifjúság, E.I.: Fiatal apa

  (Vers)

 • 1954.09.14.Szabad Ifjúság, E.I.: Amíg egy rendelet eljut odáig...

 • 1954.09.18.Szabad Ifjúság, E.I.: Harcos palackok

  (Az amerikai bor- és pálinkapalackok címkéjén ez a felirat áll: ˝Harcolj a kommunizmus ellen!˝. Eörsi javaslata szerint ezzel a magyarázattal kellene kiegészíteni a címkéket: ˝Idd hülyére magad — Így harcolsz a kommunizmus ellen!˝ További javaslatai.)

 • 1954.10.09. (30.szám) Irodalmi Újság, A Könyvhétre jelent meg

  Rövidhír. Az irodalmi esten írók olvastak fel műveikből, köztük Eörsi István is.

 • 1954.10.14.Szabad Ifjúság, E.I.: Jegyzetek egy maszületett színházról

 • 1954.10.23. (32.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Füstfelhőt fúj anyám

  Vers.

 • 1954.10.24.Szabad Ifjúság, Három fiatal költő. E.I.: Egy kisvárosban

  (Vers)

 • 1954.10.szám (október) Új Hang, E.I.: Theodor Fontane: Effi Briest

  Könyvkritika. Lukács György kérdései Fontane legújabb műveivel kapcsolatban.

 • 1954.11–12.szám (november – december) Új Hang, E.I.: Nagy László: A nap jegyese
  — A Szépirodalmi Könyvkiadó kiadása —

  Könyvkritika.


  Reagálás:

  • Alföld, 1986.02.szám Simon Zoltán: „Ostorát föl lehet venni” 

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.