EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1953.09.17.Szabad Ifjúság, Új magyar verseskötetek

  (Rövid tudósítás. ˝Eörsi István ˝Fiatal szemmel˝ című kötete az ifjú költő első versgyűjteménye.˝)

 • 1953.09.27.Népszava, Négy fiatal költő

  (Eörsi István "Fiatal szemmel" c. új verseskötetéből az "Anyám" c. verse.)

 • 1953.09.szám (szeptember) Új Hang, Új könyvek

  A Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Eörsi István Fiatal szemmel című kötete.

  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1953.10.04.Magyar Nemzet, Hegedüs Géza: Négy verseskönyv

 • 1953.10.04.Népszava, E.I.: Könyvtárban

  (Versrészlet)

 • 1953.10.szám (október) Új Hang, E.I.: Két vers

  Anya leszel...

  Béklyók nélkül

 • 1953.10.szám (október) Új Hang, Koczkás Sándor: Négyen a fiatalok közül.
  Megjegyzések négy fiatal költő verseskötetéhez

  Eörsi István: Fiatal szemmel; a Szépirodalmi Könyvkiadói kiadása 1953-ban. A közös problémák elemzése. Pozitívumként emeli ki a pártos szemléletet. Külön is foglalkozik a szerző egy-egy vers elemzésével.

  „Talán éppen azt kellene még megmutatniok és művészien ábrázolniok lírikusainknak, ami a mai ember szerelmében, családi életében a leginkább új: a két ember egymást nevelgető, egymást tudatosan segítő, formáló közösségét, azt a szépséget, ami a kommunista ember szerelmét társadalmi erővé, életet gazdagító energiává teszi. Valahol ott kellene keresnünk ennek az útját, ahol Eörsi István pedzi »Kedvesemről, kedvesemnek« című versében.”


  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1953.11.01. (11.szám) Könyvtáros, Berényi Andrásné: „Boldog vagyok, hogy jobbnál jobb könyveket olvashatok”

  Olvasói levél a karácsondi népkönyvtárnak az olvasás szeretetéről, a mostanában olvasható jobbnál jobb könyvekről.

  „Sőt, a télen, mikor beteg voltam, fájdalomcsillapítónak használtam Urbán Ernő Tündérmajor című verseskönyvét, Kónya Lajos Bányászlámpák című versét és Kemenes Inez Kukoricás versét, Csanádi Imre Ilon című versét, Eörsi István Sztálin versét, Takács Imre Cigányleány versét, melyeket az Új Hangban olvastam.”

  Kapcsolódó cikkek:

  • Új Hang különkiadás, 1953.03.szám (március) Új Hang különkiadás, E.I.: Sztálin
  • További kapcsolódó cikkeket olvashat, ha a keresőmezőbe beírja a SZTÁLIN szót.

 • 1953.11.szám (november) Új Hang, E.I.: Három vers

  Versek.

  Hűség

  Búcsúsorok barátomnak

  Levél

 • 1953.12.szám (december) Új Hang, E.I.: Bizalomért

  Vers.


  Reagálás:

  • Irodalmi Újság, 1954.01.30. (3.szám) Nagy Péter: A fiatalok gondja
  • Új Hang, 1954.07.szám (július) Darvas József: Beszámoló a Magyar írók Szövetségének közgyűlésén
  • Csillag, 1954.07.szám Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Irodalmi Újság, 1954.07.10. (17.szám) Az Írószövetség tanácskozása

 • 1953.Esti Budapest, Tanulni és megismerni az életet... Beszélgetés egy fiatal költővel

 • 1954.01.11.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Kossuth Rádióban Eörsi István versei.)

 • 1954.01.20. Szabad Ifjúság, E.I.: Lenin emlékezete

  Vers.

  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 2000.06.09. (23.szám) E.I.: A hitvesi ágyban

 • 1954.01.24.Szabad Ifjúság, E.I.: Fejbólintók

  (Vers)

 • 1954.01.30. (3.szám) Irodalmi Újság, Nagy Péter: A fiatalok gondja

  Az irodalmi folyóiratainkban megfeledkeztek a fiatal írók problémáiról. Az Új Hangnál is ugyanez volt a helyzet, „fiatalok folyóiratából a fiatalok irodalmi gettójává változott. […] Nem egy, évei számára fiatal író, akit még műveinek száma s minősége sem emelt az Olimposzra, úgy lát s szól, mintha a felhők fölül tekintene s rebegne le e gyarló világra. Ennek egyik, éppen nem vonzó megnyilatkozása pl. az az Eörsi-vers, amely a decemberi Új Hangban látott napvilágot. De még ennél is gyakoribb az, hogy úgy lát és szól – mintha nem a saját szemével s szájával, hanem valamelyik idősebb pályatársáéval tenné.”

  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.12.szám (december) E.I.: Bizalomért

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1954.07.szám Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Új Hang, 1954.07.szám (július) Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Irodalmi Újság, 1954.07.10. (17.szám) Az Írószövetség tanácskozása

 • 1954.02.10. (4.szám) Irodalmi Újság, A Rádió irodalmi műsorából

  Programismertető. A magyar írók műsoraiban szerepel Eörsi Istvánt is. 

 • 1954.02.27. (5.szám) Irodalmi Újság, Költészetünk időszerű kérdéseiről

  Rövidhír. Vita az Írószövetségben, amelyben Eörsi István is részt vett.

 • 1954.02.szám Csillag, Eörsi István: Hej, munka…

  Vers.

 • 1954.02.Tiszatáj, Madácsy László: Megjegyzések Eörsi István Fiatal szemmel című kötetéhez

  (Könyvkritika, elemzés Eörsi verseskötetéről, verseiről.)

  A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a honlapon, a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, E.I.: Édesapám…

  Vers.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, Tamási Lajos: Problémáinkról

  Részlet. Hozzászólás a „pesszimista versek“ vitájához. Idézet Eörsi Bizalomért c. verséből.

 • 1954.03.13. (6.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Elolvad a háztető...

  Vers.

 • 1954.03.14.Szabad Ifjúság, A fiatal írók néhány problémájáról

  (Részlet. Az írószövetség DISZ-szervezetének kezdeményezésére viták zajlottak le a szervezeti élet jobbátételéről, a fiatal költők műveinek értékeléséről. ˝Eörsi István régebben is írt egy-két kritikai hangú költeményt, az utóbbi időben pedig számos szatíra került ki alkotóműhelyéből. Örülünk ennek a műfaji gazdagodásnak.˝ Bizalomért című versének kritikája. )

 • 1954.04.24. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban

  Műsorelőzetes a Debrecenben rendezendő Új Hang folyóirat irodalmi estjéről. A műsorban szerepel Eörsi István is.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Hajdú-Bihari Napló (Néplap), 1954.04.28. o.gy.: Az „Uj Hang” irodalmi estjéről
  • Irodalmi Jelen, 2022.09.01. (szeptember) Cs. Nagy Ibolya: Tamási Áron debreceni útjai

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.