EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  Fekete Sándor beszámolója

  Beszámoló a Fiatal Írók II. Országos Konferenciájáról. Eörsit és verseit többször megemlíti cikkében.

  „Egyes fiatal lírikusainknál szintén jelentkezik a szocialista építés nehézségeinek túlbecsülése, az ellenséges befolyás túlbecsülése, tömegeink, új életünk erejének lebecsülése, amely pesszimizmushoz, moralizáláshoz vezet. Jellegzetes példája ennek Eörsi István »Szombat éjszaka« című verse. […] A verset kezdettől fogva sokan bírálták, azonban véleményem szerint helytelenül. Azt rótták fel ugyanis Eörsinek, hogy a lerészegedés, a züllés, mint negatív vonás nem lehet tipikus életünkben, csak »a múlt szórványos emléke«. (Vajda Miklós.) A kritikus nyilvánvalóan szépít. A lumpen-proletárság, az erkölcsi züllés komoly veszélye ellen harcolni kell. A hiba nem ott van, hogy Eörsi meglátta ezt és súlyos hibának tartja. A hiba ott van, hogy meglátta ezt s úgy megijedt, hogy egy pillanatra még az is problematikus lett számára, hogy »szeretheti-e« az embert, »ha ily szemétjét« megveti? Ez a kétségbeesett kérdés nem áll arányban azzal a veszéllyel, amelyet meglátott a költő. S a felelet még kevésbé. Eörsi arra a következtetésre jut, hogy az ilyen »multat visszaokádó« elemek »pusztuljanak rabtartóikkal«. Helyes szemlélettel, megfelelő méreteiben látta volna a veszélyt a költő, s doktriner merevséggel nem az elpusztítás, hanem a nevelés, a meggyőzés útját mutatta volna.”


  Reagálás:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Eörsi István

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Eörsi István, Tuli József és Fekete Gyula hozzászólása a vitához.  Eörsi szembeszáll Fekete Sándor rá vonatkozó bírálatával. Fekete Gyula Eörsi Nézz magadba című verséről.


  Előzmény:

  • Szabad Ifjúság, 1952.11.13. E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Fekete Sándor

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Fekete Sándor zárszava.

  „Azt vártuk volna például Eörsitől, mint tehetséges és képzelt költőtől, hogy nem egyszerűen elmondja, milyen hibája volt, és hogy ezzel fejlődésének ez a szakasza lezárult, hanem megvilágította volna előttünk, hogy miért voltak hibái és a jövőben hogyan fog harcolni azért, hogy életismeretét, marxista-leninista képzettségét növelje. Nem azt vártuk volna, hogy marcangolja magát, hanem hogy alkotó önbírálatban rámutasson hibáinak forrására és arra, hogyan akarja biztosítani a jövőben fejlődését. Enélkül az a megállapítása, hogy írói fejlődésének ez a szakasza már lezárult, nem volt megnyugtató, különösen azokkal a kísérő szavakkal, amelyekkel több lényeges pontban visszaverte a bírálatot.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai 
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György


 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Várhegyi György

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Várhegyi György, a DISZ Központi Vezetőségének titkára hozzászólása a vitához. Várhegyi szerint Eörsi nem értette meg a Nézz magadba című versét ért kritikát.

  „Nem az a hiba, hogy Eörsi a háború borzalmairól írt, hanem a hiba ott van, ahogyan ír erről. Az öntudatos fiatalok ebben a kérdésben nem értenek egyet Eörsivel. Ezek a fiatalok tudják, hogy az imperialisták háborút akarnak kirobbantani s ezért ezek a fiatalok bátor és hős vitézekké akarnak válni, akik ha kell, fegyverrel a kezükben is győzedelmeskednek a háborúban. Eörsi verse azonban olymódon festi a háború borzalmait, hogy nem ezekre az érzésekre neveli a fiatalokat, s elriasztja őket attól, hogy ha szükséges lesz, hősként harcoljanak hazánk szabadságáért és függetlenségéért.”

  „Nem eléggé megfelelő még Eörsi elvtárs viszonya a kritikához és önkritikához.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.03.26. (7.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Biciklista a villamoson

  Vers.

 • 1953.03.szám (március) Új Hang különkiadás, E.I.: Sztálin

  Vers Sztálin halálára.

  Reagálás és kapcsolódó cikkek:

  • Könyvtáros, 1953.11.01. (11.szám) Berényi Andrásné: „Boldog vagyok, hogy jobbnál jobb könyveket olvashatok”
  • Pesti Hírlap, 1994.02.02. Ludwig Emil: Adalékok egy csőcselékszakértő karrierjéhez; Báder Katalin: Az ávós újságírás
  • 168 óra, 1994.06.14. (23.szám) Farkas Zoltán: Fej és írás
  • Magyar Hírlap, 1994.11.16. Eörsi István: Csak
  • Magyar Fórum, 1994.12.01. (48.szám) Práczki István: Ki hazudik?
  • Magyar Fórum, 1997.04.24. (17.szám) bor: Egy ugrándozó krakéler
  • Demokrata, 1997.04.30. (18.szám) Szalay Károly: Magyar-magyar kisszótár
  • Pannon Tükör, 1997.05.szám (szeptember – október) Laczkó András: Simon István lírája...
  • Hunnia, 1997.93.szám Eörsi István pályája a sztálini annálestől Ginsbergig
  • Napi Magyarország, 1998.11.09. Ludwig Emil: A költő felejt – és felejt
  • Szittyakürt, 1999.09.01. (9–10.szám) R. L: ELRETTENTŐ PÉLDÁNAK
  • Magyar Demokrata, 2000.08.03. (31.szám) Lovas István: Kádár: Le a szemlélőrojttal!
  • Szittyakürt, 2000.11.01. (6.szám) Révffy László: ELRETTENTŐ PÉLDÁNAK
  • friweb.hu, 2001.01.06. Kalász István: Érti?
  • Magyar Nemzet, 2001.01.17. Pilhál György: Más ez az Eörsi
  • Szittyakürt, 2001.05.01. (3.szám) Pilhál György: Más ez az Eörsi
  • Élet és Irodalom, 2001.12.21. (51–52.szám) Vágvölgyi B. András: A memoáríró E.I. – előke –
  • Kortárs, 2002.08.szám Ács Margit: Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég!
  • Havi Magyar Fórum, 2002.09.01. (9.szám) Fejér György János: Idegenvezetés
  • Kortárs, 2002.10.szám Csoóri Sándor: Nem csak a beszennyezett remények. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez – és egy levél
  • Magyar Nemzet, 2003.02.24. Pilhál György: Sztálin orgonái
  • Kortárs, 2004.03.szám Szigethy Gábor: 1956 – Ledőlt a szobor? (Kortársalgó.)
  • Magyar Demokrata, 2004.04.22. (16.szám) Lovas István: Csak pofa be!
  • Mozgó Világ, 2004.07.szám Eörsi István: Válasz hat pontban
  • Népszabadság, 2004.08.23. Ungár Tamás: Egy nem szokványos karrier
  • Magyar Demokrata, 2005.04.14. (15.szám) Szalay Károly: Tanulságok gyász után
  • Népszava, 2005.10.15. Dési János: A nemet mondás tudósa
  • Magyar Demokrata, 2005.11.03. (44.szám) Szalay Károly: Kegyeltek és kegyvesztettek
  • Kortárs, 2007.01.szám Szigethy Gábor: Látlelet XIV. (Kortársalgó.)
  • karancs.nolblog.hu, 2010.09.27. bezdomnij (jehu = Gusztos István): In memoriam E. I. – 3.
  • tortenelemportal.hu, 2013.03.04. Vincze Gábor: „Mélységes megrendeléssel...” – Sztálin halálhírének fogadtatása
  • index.hu, 2013.03.05. Tóth Eszter Zsófia: A recskiekbe reményt öntött Sztálin halála
  • Criticai Lapok, 2014.14–15. szám Szűcs Katalin Ágnes: A RENDSZERVÁLTÁS MINT TÉMA A SZÍNPADON
  • index.hu, 2015.02.17. Bohus Péter: Hős oroszok minden bája, jön egy magyar, lepipázza!
  • Ellenfény, 2016.05.szám Bíró Kristóf: Az idő elkoptathatja a bűnt?


  Kapcsolódó cikkek:

  • Kritika, 1994.01.szám Allen Ginsberg: Záróizom
  • Pesti Hírlap, 1994.02.02. Ludwig Emil: Adalékok egy csőcselékszakértő karrierjéhez
  • Magyar Sajtó, 1994.04.18. (7.szám) Földes Anna: Cinkos újságírás
  • Élet és Irodalom, 2000.05.19 (20.szám) E.I.: Cáfolat. Lovas Istvánnak, hódolattal
  • Magyar Nemzet, 2000.06.22. Lovas István: Mi folyik a Rubicon medrében?
  • Magyar Narancs, 2000.06.29. E.I.: Séta egy incidens körül
  • Magyar Fórum, 2000.07.06. (27.szám) Varga Imre: Európa a büfében

  További megjelenés:

  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon 1945–1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László

  A könyv adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1953.04.02. (14.szám) Ludas Matyi, E.I.: Lángosevők
  Kiss József utcai idill

  Vers.

 • 1953.04.09. (8.szám) Irodalmi Újság, F. A.: Irodalmi szemle

  Könyvkritika az „Április 4” című antológiáról. Elismerő szavak a novelláknak, amik mellett a versek lemaradtak. Ehhez hozzájárul az is, hogy „a fiatal költők legjobbjai... – köztük Eörsi – kimaradtak a kötetből.”

 • 1953.04.szám (április) Új Hang, E.I.: Marx. Tűzpróba. Tanítás előtt

  Versek.

  Reagálás:

  • Kritika, 2000.09. szám Eörsi István: A felejtések ára II.


 • 1953.05.11.Dinamó, E.I.: A népnevelés szívből jövő munkát, tudást, szenvedélyt kívánó magasztos feladat

 • 1953.05.szám (május) Új Hang, E.I.: Kazincbarcikai jegyzetek

  Vers.

  További megjelenés:

  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.


  A könyv adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Reagálás:

  • Csillag, 1953.06.szám Aczél Tamás: Harcos politikai költészetet

 • 1953.05.szám (május) Új Hang, E.I.: Rákosi Egyetemváros

  Vers.


  További megjelenés:

  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.


  A könyv adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Reagálás:

  • Csillag, 1953.06.szám Aczél Tamás: Harcos politikai költészetet

 • 1953.05.szám Csillag, Eörsi István: Szablyák és citerák
  Bolgár népdalok és népballadák. Nagy László fordításai

  Könyvkritika.

 • 1953.06.szám (június) Új Hang, E.I.: A csendfelelős

  Vers.

 • 1953.06.szám (június) Új Hang, Fiatal munkatársaink

  A lap júniusi száma fiatal munkatársainak – köztük Eörsi István – bemutatása. 

 • 1953.06.szám (június) Új Hang, Kirschner Béla: Az Új Hang postája
  A „Csillag” és az „Új Hang” választási számáról

  „Még talán Eörsi István kazincbarcikai jegyzetei fogják meg legjobban az embert — ott felvillan néhány ismerős emberi arc is.”

 • 1953.06.szám Csillag, Aczél Tamás: Harcos politikai költészetet
  Széljegyzetek

  „…a mostani választások alkalmával — s bizonyos fokig már ennek előtte is — azt kellett tapasztalnunk, hogy költészetünk egészében nem teljesíti feladatát, hogy költőink egyrésze távol marad ettől a küzdelemtől, vagy legjobb esetben csak messziről szemléli a harcot.” A politikai költészet pangása okainak keresése. „Az Új Hang májusi számában néhány vers (Bihari Sándor, Eörsi István, Ancsel Éva) megkísérli pátosszal és lelkesedéssel visszaadni ezeknek a napoknak hangulatát. De mindez kevés.)”

  Kapcsolódó cikk:

  • Új Hang, 1953.05.szám (május) E.I.: Kazincbarcikai jegyzetek
  • Új Hang, 1953.05.szám (május) E.I.: Rákosi Egyetemváros

 • 1953.07–08.szám (augusztus) Új Hang, E.I.: Bírálat

  Simai Mihály verseiről. 

 • 1953.07–08.szám (augusztus) Új Hang, E.I.: Négy vers

  Versek. Alszik… Hogy ne lehessek vénebb. A „derülátó”. Anna

 • 1953.07.szám Csillag, Eörsi István: Születésnapomra

  Vers.

 • 1953.08.29. (18.szám) Irodalmi Újság, Százkilencven politikai, ideológiai, szépirodalmi, tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyv jelenik meg szeptemberben

  Eörsi István verseskötete is megjelenik. 

 • 1953.08.szám Csillag, Nagy Péter: A fiatal írók felszabadulási antológiája

  Könyvkritika az Április 4 című antológiáról. „A legelső tanulság, amelyet a kötet átnézése után levonhatunk, költői utánpótlásunk viszonylagos lemaradása. […] érthetetlen módon kimaradtak a kötetből éppen azok a fiatal költők, akik a legtöbbet váltottak be eddig a hozzájuk fűzött reményekből: egy írással sem szerepel Bihari, Boda, Eörsi, Simon stb.” 

 • 1953.09.12.Szabad Ifjúság, Puruczki Béla: Két fiatal költő

  (Könyvkritika Bihari Sándor és Eörsi István most megjelent köteteiről. Eörsi István: Fiatal szemmel.)

 • 1953.09.13.Szabad Nép, A Hét könyvei

  (SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ: Eörsi István: Fiatal szemmel. Versek.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.