EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2013.03. Tiszatáj és 2013.04.15.tiszatajonline, Schiff Júlia: "Egy csipet Hölderlin"

  (Részlet. Beszélgetés Friederike Mayröckerrel. Versei fordítói közt megtalálhatjuk Eörsi Istvánt is.)

 • 2013.03.01. (9.szám) Élet és Irodalom, Kukorelly Endre: Hogy hogyhogy

  Részlet – egy színházi próbáról. Eörsi István említése.

 • 2013.03.04.tortenelemportal.hu, Vincze Gábor: "Mélységes megrendeléssel..." - Sztálin halálhírének fogadtatása

  (Részlet Eörsi István Sztálin halálakor írt verséből.)
  Előzmény:
  Uj-Hang különkiadás, 1953.03. Eörsi István: Sztálin

 • 2013.03.05. index.hu, Tóth Eszter Zsófia: A recskiekbe reményt öntött Sztálin halála

  A magyarországi Sztálin-kultuszról. Sztálin halálának hazai fogadtatása. Kövesi Endre, Benjámin László, Eörsi István, Kuczka Péter és Zelk Zoltán is verset alkotott Sztálin halálakor. A Népszava sajtóhibája: Sztálin halálát nem „mély megrendüléssel”, hanem „mély megrendeléssel” tudatták olvasóikkal; következmények. Fotók

  Előzmény:

  • Új Hang különkiadás, 1953.03.szám (március) E.I.: Sztálin

 • 2013.03.05.eurozine.com (Merkur,2013.03.05.), Helmut König: Lob der Dissidenz

 • 2013.03.06.katona.postr.hu, Brozsek Niki, Kecskés Nóra és Pozsgai Dóri: "Ha máshol nem, akkor a garázsomban csinálunk színházat!"

  (Részlet. Beszélgetés Molnár Piroskával a kaposvári Csiky Gergely Színházban töltött időszakról.)

 • 2013.03.14. (11.szám) 168 óra, A rendszerváltás tavasza
  Emlékeztető

  Részlet. A rendszerváltás tavaszának kiemelt mondatai 1990-ből harminc értelmiségitől a 168 Óra rádióműsorból és a lap második évfolyamából.

  Eörsi István: „Hogyan nyugodhat széles alapokon az új demokrácia, ha nem biztosítja praktikus intézkedésekkel is minél több ember számára a magán- és köztulajdon birtoklásának szabadságát és lehetőségét? És ha nem biztosítja mindenkinek a védekezés jogát a tulajdon túlkapásaival szemben?”

 • 2013.03.25.fokapu.hu, Könyv: Eörsi István - A Maradjhű utcában

  (A kötet kapcsán Eörsi munkásságáról.)

 • 2013.03.25.fokapu.hu, Könyv: Eörsi István - Bedobom a törülközőt - Publicisztikai írások

  (A kötet tartalmából. Az írások többnyire többsége szamizdat célokra készültek; Eörsi röviden vall kötetéről.)

 • 2013.03.29. (13.szám) Élet és Irodalom, Csaplár Vilmos: Folytassa, kérem!
  (Konrád György 80 éves)

  Részlet. Emlékképek Konrád György 80. születésnapján. Eörsi István említése.

 • 2013.03.szám Alföld, Halász László: Kényelmetlen tűnődések

  Részlet. Gondolatok Lukács Györgyről. Vajda Mihály Sisakrostély című és Szókratészi huzatban című könyvében írt róla. Vajda vitatkozik, viaskodik Mesterével. Halász egyetemistaként rossz érzésekkel olvasta Lukácsot, de nem hitte, hogy Lukács cinikus lett volna, és tisztességessége sem tagadható. A Bibó-vita.


  „…Eörsi István. A Mester halála után, nem hagyja nyugton a kérdéses vita. Bár nézőpontom, okadatolásom és hangvételem (könnyű nekem!) igencsak eltér az övétől, a hetvenes évek végén levont következtetései példásak. Kivált abban, ahogy felszaggatja a hazai politizálás »törzsi gyökereit« (copyright Antall József). Tehát Eörsi: »Bibó intellektuális győzelmének oka (...) írói álláspontjának magasabb rendű moráljában rejlik. (...) a bibóság az, ami a magyar közéletből 1919 óta hiányzott és hiányzik. (...) (Lukács György) Erkölcsi vereségét a Bibó-vitában – és nemcsak ekkor – az a fajta szellemi szolgálat okozta, amit önként vállalt, amikor 1919-ben a kommunistákhoz csatlakozott. (...) Bibó István ellenben a szolgálat más útját választotta: intellektusát nem rendelte alá kívülről jövő követelményeknek; minden szaváért személyében vállalt felelősséget.«”

 • 2013.03.szám Filmvilág, Kelecsényi László: Godard – mindörökké
  JLG – JEAN-LUC GODARD DICSÉRETE…

  Könyvkritika a JLG – Jean-Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása című kötetről. Pentelényi László és szerkesztőtársa, Zentay Nóra Fanni kiadatta 21 magyar szerző 25 dolgozatát. Eörsi István A civilizáció vége. Godard: Weekend című cikke is szerepel a kötetben.

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Előzmény:

  • Filmkultúra, 1978.05.01. (3.szám) E.I.: A civilizáció vége. Godard: Weekend
  • Kapcsolódó cikk:
  • Filmvilág, 2018.05.szám Vágvölgyi B. András: Rebellis tekintet

 • 2013.03.Tiszatáj, Faragó Kornélia: A fordító mint antropológiai paradigma

  2013.05.03.tiszatajonline.hu, Faragó Kornélia: A fordító mint antropológiai paradigma
  (Részlet a Vickó Árpáddal folytatott beszélgetésből. Eörsi Interjú c. drámája inkább olvasni, mint bemutatni való.)

 • 2013.04.04. Heti Világgazdaság (online kiadás), ln: Konrád György 80. És akkor mi van?

  Konrád György köszöntése 80. születésnapján a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Hivatalosan senki nem köszöntötte... Fotók

  „A Petőfi Irodalmi Múzeumban létrejött egy asztaltársaság, a virtuális korban nincs lehetetlen. Petri György mellett ül Konrád, még Rajk László van a képen és Eörsi István.” 

 • 2013.04.05. (14.szám) Élet és Irodalom, Cifra Mihály: A röfögő alattvaló

  Részlet. Vásárhelyi Mária Kertész Ákosról szóló cikkével vitatkozik Révész Sándor. Révész érvelése az egykori Gerő András és Eörsi István közötti vitára emlékezteti a szerzőt.

  Révész hozzászólása engem kísértetiesen emlékeztet a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos évekkel ezelőtti Gerő András és Eörsi István közötti vitára. Akkor teljesen elképedtem, hogy az általam tisztelt, elismert, rendszeresen okosan nyilatkozó Gerő András hogyan képes akkora ostobaságokat mondani, és ragaszkodni a demagóg álláspontjához.”


  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2003.07.04. (27.szám) Schmidt Mária–Gerő András: Tisztelt Szerkesztőség!

 • 2013.04.12. irodalmijelen.hu, Laik Eszter: AKI NEM KAPOTT SZOBROT

  Tarján Tamás beszélgetése Radnóti Sándorral és Schein Gáborral Weöres Sándor életművéről. Egy Eörsivel kapcsolatos anekdota: „Weöres közölte Eörsi Istvánnal, hogy rendszeresen olvassa az ÉS-ben, mire Eörsi megtisztelőnek nevezte, hogy tetszenek az írásai. Weöres csak így reagált: »Nem tetszenek, olvasom!«” Fotók

 • 2013.04.Sinn und Form, Adelbert Reif, Ruth Renée Reif: "LUKáCS WAR BEREIT, SEIN LEBEN FÜR EINE SACHE HINZUGEBEN" Gespräch mit István Eörsi

  (Detail.)

 • 2013.05-06.szám Criticai Lapok, Balogh Géza: Két arckép
  Keleti István és Kovács Ildikó

  Részlet. Gyermekszínházak Nemzetközi Fesztiválja Szabadkán. A magyar gyermekszínház, illetve bábszínház két kiemelkedő alakjának bemutatása. Eörsi István Huligán Antigoné című egyfelvonásosának említése.

 • 2013.05.08. (19.szám) Heti Világgazdaság, Laskovity J. Ervin: Megszüntetve őrizték meg
  VAJDASÁGI MAGYAR KULTÚRBOTRÁNY 1983-BAN

  Az Új Symposion szerkesztősége leváltásának és Sziveri János költő, főszerkesztő meghurcolásának okai. Eörsi István Lukács György-interjúja megjelenésének körülményei. A Magyar Szó (Erdélyi Károly és Major Nándor) szerepe a lejárató kampányban. A kései rehabilitáció.

  „Súlyos vádként merült fel az Új Symposion harmadik nemzedékének leváltásakor az is, hogy olyan magyarországi és romániai magyar írók műveit közölték, akik országukban ellenzéki íróknak számítottak. Mások mellett Esterházy Péter, Eörsi István, Hajnóczy Péter, Konrád György, Mészöly Miklós, Molnár Gusztáv, Petri György, Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós, Tordai Zádor írásait.”

  Előzmény:

  • Magyar Szó, 1989.02.17. Zoran Bojovic: Meghiúsult művészeti felnőtté válás

 • 2013.05.15.delmagyar.hu, Vida-Szűcs Imre: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A bemutató kapcsán a darab rövid története.)

 • 2013.05.15.estihirlap.hu, EH/MTI: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a bemutató kapcsán; a darab rövid története. Rendező: Kancsár József.)

 • 2013.05.15.webradio.hu, MTI: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a darab bemutatása alkalmából.)

 • 2013.05.16.szinhaz.hu, MTI: Sírkő és kakaó - Eörsi darab a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a darab bemutatása alkalmából. Rendező: Kancsár József. Az előadás plakátja.)

 • 2013.05.18.iszeged.hu, EÖRSI ISTVáN: SÍRKő ÉS KAKAÓ

  (A Szegedi Pinceszínházban mutatják be Eörsi darabját. A darab tartalmáról, Eörsiről. Rendező: Kancsár József. Az előadás plakátja.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.