EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1967.05.20. (20.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Magyar Nyelvőr-ben olvastam
  A tagadások tagadása

  Reagálás Bujka Gábor Magyar Nyelvőrben megjelent cikkére, aki megszámolta, hány tagadás szerepel József Attila költészetében, és ebből következtetéseket vont le. Bujka: „Én a kulcsszavak módszerét a marxista társadalom- és művészetszemlélettel akarom egyesíteni. Hiszen egyik célom úgyis éppen az volt, hogy szubjektív-intuitív irodalomtörténeti megállapítások helyett valami szilárd alapon nyugvót találjak.” Eörsinek ezzel a gondolattal szemben kételyei vannak. 

 • 1967.05.27. (21.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Magyar Filozófiai Szemlé-ben olvastam
  Mi nem lesz a kommunizmusban?

  Reflexió Vajda Mihály: Objektív természetkép és társadalmi praxis című cikkére.


  Kapcsolódó cikkek:

  • Magyar Filozófiai Szemle, 1967.02.szám Vajda Mihály: Objektív természetkép és társadalmi praxis – Nincs a rendszerünkben
  • Magyar Filozófiai Szemle, 1969.01.szám Vas Ida: A filozófus morális küldetéséről – Nincs a rendszerünkben
  • Kritika, 1969.05.szám E.I.: Árnyékbokszolás

 • 1967.06.03. (22.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Valóság-ban olvastam
  A számok bűvölete

  Reflexió Gondos Ernő és Polonyi Péter tanulmányára. A könyvtárban kiválogatták azokat az olvasókat, akik Németh Lászlónak, Passuth Lászlónak és Berkesi Andrásnak legalább három művét kölcsönözték ki. Aztán tovább bűvészkedtek a számokkal, és statisztikai táblázatokat gyártottak, amiből következtetéseket vontak le. Nem világos, mi volt ezzel a céljuk, holott szándékuk szerint ahhoz a vitához kívántak hozzászólni, hogy vajon „a szűkebb tartalmi szempontból feddhetetlen (vagy éppen szocialista) politikai mondanivalót hordozó bestseller hasznos-e vagy káros.”.

 • 1967.06.10. (23.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Filmkultúra-ban olvastam
  Unalom és erkölcs

  Reflexió Mágori Erzsébet Filmkultúrában, Pietro Germiről megjelent tanulmányára. 

 • 1967.06.17. (24.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Útinapló helyett

  Bölcselkedés a csavargásról. „Azok engednek ennek a vonzásnak, akik közösség és átfogó célok híján magányosan néznek farkasszemet a társadalmak konszolidált rendjével, és nem akarnak lemondóan beilleszkedni abba a szűk körbe, amelyet a munkamegosztás és a társadalmi rétegződés számukra szinte elrendelésszerűen kiszab. […] A csavargás mint életforma akkor torzul tragikomédiává, amikor konformizmus-ellenessége konformista lesz.”

 • 1967.06.24. (25.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Jelenkor-ban olvastam
  Mit nem fúj el a szél?

  Reflexió Loránd Imre: Elfújta a szél. Egy makacs siker irodalomszociológiája című cikkére. A giccsregényekről. Margaret Mitchell lassacskán kiküszöbölhető ugyan, de a giccs-szükséglet, amelyet nem fúj el a szél, jobb híján Tolsztojt is bestsellerré varázsolja át.”

 • 1967.06.Nagyvilág, Arthur Granitzki: Intermezzo szürkében

  (Vers. Eörsi István fordítása.)

 • 1967.06.Nagyvilág, Dieter Forte: Egy nap

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1967.06.szám Híd, Tolai Ottó: Útinapló, folytatásokban

  Részletek a naplóból. Eörsi István említése. 

 • 1967.06.szám Jelenkor, Bajomi Lázár Endre: Francia krónika
  Francia művek magyarul

  Részlet. Apollinaire válogatott művei. A fordítók közt Eörsi Istvánt dicséri.

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1967.06.szám Kortárs, E.I.: Utak
  A nap

  Versek.

 • 1967.07.01. (13.szám) Filmvilág, E.I.: Tegnap, ma, holnap

  Filmkritika. Vittorio de Sica a Tegnap, ma, holnap című filmjében három történetet mutat be. A római Mara, a nápolyi Adelina és a Moravia novellájából írott Milánói Anna cselekménye. Főszerepben Sophia Loren és Marcello Mastroianni. Képek a filmből.

 • 1967.07.01. (26.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Az Élet és Irodalom-ban olvastam
  Végsősoron

  Reflexió Réz Pál (ÉS, 1967/23.szám Vulgáris okfejtés) és Györe Imre (ÉS, 1967/25.szám Belemagyarázás?) Thomas Mann Faustjáról folytatott vitájára. „Milyen pihentető az az állítás, hogy minden polgári művész útja, »hacsak nem a szocializmus választja, végsősoron a fasizmusba torkollik.« […] A tétel tehát úgy hangzik, hogy a művész műve objektíve végsősoron vagy szocializmusé, vagy a fasizmusé.”

 • 1967.07.01. (4.szám) Filmkultúra, E.I.: Spencer Tracy

  Spencer Tracy halála kapcsán gondolatok a színészről. Pofonjelenete az Olajváros című filmjében. A Téboly, a Hetedik kereszt, és más filmjeiről.

  „Mint ahogy az egész Olajváros-nak, ennek a giccses és hazug romantikájú filmnek is ez ad különös értéket: megismerhetjük belőle, hogy egy nép milyennek szeretné látni magát, milyenek az eszményképei, milyen életstílust és élettempót becsül, milyen a nő- és a férfi-ideálja, és egyáltalán: mit tart érdekesnek és érdemesnek az életben.”

 • 1967.07.15. (28.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Az Új Symposion-ban olvastam
  A pornográfiáról

  Az Új Symposionban megjelent pornográfiáról szóló írásokat elemzi. Várady Tibor tanulmányának kiemelése. A tabukról. Lehet reklámozni mindenfélét szép nőkkel, de ha egy erotikus vers jelenik meg, óriási felháborodás tör ki.


  Reagálás:

  • Magyar Szó, 1967.07.23. Budapesti írások – irodalmunkról

 • 1967.07.22. (29.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Valóság-ban olvastam
  A közönség nyomában

  Reflexió Kovács András Egy film drámája című tanulmányára, amely arról számolt be, hogy miként reagált közönségünk a Hideg napokra. Eörsit elszomorította az összkép, hogy saját erőnkből egyetlen forradalmunkat sem vívtuk végig. 

 • 1967.07.23. Magyar Szó, Budapesti írások – irodalmunkról

  A budapesti irodalmi lapok írásai a jugoszláviai magyar irodalomról. Az Élet és Irodalom július 15-i számában Eörsi István az Új Symposion cikkei kapcsán elmélkedik a pornográfiáról.


  Előzmény: 

  Élet és Irodalom, 1967.07.15. (28.szám) E.I.: Az Új Symposionban olvastam. A pornográfiáról

 • 1967.07.23.Magyar Szó, E.I.: A zsák

  (Vers)

 • 1967.07.29. (30.szám) Élet és Irodalom, E.I. Centenárium

  Marx A tőke című művét sokan elavultnak tartják, és az évfordulón nemigen olvassák, inkább csak beszélnek róla. Lukács esztétikájáról is hasonlóan gondolkodnak sokan. Marx elemzésének időszerűsége. „Amikor »A tőké«-t ünnepeljük, a realitásokhoz ragaszkodó elméleti gondolkodás előtt vesszük le a kalapunkat.”

 • 1967.07.29.Népszabadság, Tudósító: Karnevál a Parnasszuson

  (Háromrészes vidám író—olvasó találkozó.)

 • 1967.07.Nagyvilág, Gottfried Benn: Versek

  (Tristesse. Kelyhek. Eörsi István fordításai.)

 • 1967.08.05. (31.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Polóniusi tanácsok

  Búcsú Füst Milántól. Füst Milán egyetemi előadásairól. Shakespeare Hamlet-elemzései.

 • 1967.08.12. (32.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Nagyvilág-ban olvastam
  Tangó

  Reflexió; Mrožek: Tangó. „Egészséges irigységgel olvastam Mrožek mesterművét. Vajon mit szólna a kritika, ha nálunk születne ilyen darab? Mit olvasnának ki belőle, kik ismernének – olykor oktalanul is – magukra? Az újítástól félők tiltakoznának, pedig ők találták ki a legnagyobb újítást; a konfliktusmentes drámát.”

 • 1967.08.15. (16.szám) Filmvilág, E.I.: Tolvajcsere a moziban

  Filmkritika. Először Louis Malle A tolvaj című filmjét akarta megnézni Eörsi, végül Jean Chapot ugyanilyen című filmjét nézte meg, mivel a film „magyar keresztszülői” eltulajdonították egy híres film címét. Rövid véleménye a filmről: „mélylélektani giccs”.

  „»A tolvaj«-nak feltehetően sikere lesz, de én azért úgy éreztem, hogy megloptak.”

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.