EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1956.06.30. (26.szám) Irodalmi Újság, Irodalmi életünk időszerű kérdései

  Hozzászólások a Magyar Írók Szövetségének kibővített vezetőségi ülésén.

  Eörsi István arról beszélt, hogy a szabad viták lehetőségének megteremtése után most az a feladat, hogy a vitában győzedelmeskedők állhassanak a fejlődés élére.”

  Reagálás:

  • Jelenlét (Budapest), 1983.13.szám Rainer M. János: Kulturális és ideológiai viták: Az Irodalmi Újság 1953 – 1956 III. rész

 • 1956.07.07. (27.szám) Irodalmi Újság, M.G.: Vita a szocialista realizmusról

  Az Akadémia Irodalomtörténeti Intézete Világirodalmi Osztályának vitája.

  „Eörsi István az 1953 előtti irodalmunkat bírálta, és kifejtette, hogy a szektás irodalomszemlélet és a sematikus művek a szocialista realista irodalom ellenzőinek táborát erősítették.”

 • 1956.07.21. (29.szám) Irodalmi Újság, Megjelent a Dunántúl 1956. évi 3. száma

  Rövid lapszemle, benne Eörsi István verséről is.

 • 1956.08.04. (31.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Elengedtem a karját...

  Vers.

 • 1956.08.25. (34.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Elmélkedés egy szarvasbogár fölött

  Vers.

 • 1956.08.szám (augusztus) Új Hang, Eörsi István versei

  Versek.

  A színészek köszöntése

  Egy nyúl az autó előtt

  Vígasz helyett

 • 1956.09.01. (35.szám) Irodalmi Újság, Kaján: Kép a jövőből

  Karikatúra. A Nemzetközi költői verseny hazai elődöntője. A totószelvényen: „Illyés – Eörsi – 1” 

 • 1956.09.22. (38.szám) Irodalmi Újság, Bertold Brecht: Legenda a halott katonáról

  Vers. Eörsi István fordítása.

 • 1956.09.22. (38.szám) Irodalmi Újság, Mit ad ki a Magvető a negyedik negyedévben

  Új verseskötetek – köztük Eörsi Istváné – kiadásáról. 

 • 1956.09.22. (38.szám) Irodalmi Újság, Szécsi Margit, Eörsi István és Csepeli Szabó Béla versei

  Rövidhír. Az Ifjú költők estjén az Írók Könyvesboltjában Eörsi István versei is szerepel.

 • 1956.09.szám (szeptember) Új Hang, E.I.: Thomas Mann:
  Válogatott tanulmányok

  Könyvkritika. 

 • 1956.10.20. (42.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Gáli József: Szabadsághegy

  Színikritika. Rendező: Benedek Árpád.

  Reagálás:

  • Színház, 1989.11.szám Drámamelléklet, Eörsi István: A hazugság aurája
  • Rádió- és Televízióújság, 1990.11.19. Eörsi István: Időszerű „mese”
  • Criticai Lapok, 2006.11.szám Földes Anna: Áll-e még a Szabadság-hegy?
  • Színház, 2011.08.szám Cseh Katalin: A teátrális demokrácia útjai
  • Színház, 2011.09.szám Cseh Katalin: A teátrális demokrácia útjai 

 • 1956.10.20.Népszava, Haluska József: Vegyipariak Az irodalmi körökről

  ("A Ruggyantaárugyár és a Chinoin-gyár irodalmi köre 1956 nyarán alakult meg. Vezetője Eörsi István fiatal író a határozat szellemében dolgozik és igyekszik megismertetni a munkásokkal az irodalom, a művészet minden ágát.")

 • 1956.11.01.Egyetemi Ifjúság, E.I.: Milyen jó...

  (Vers.)

 • 1956.11.07. (12.szám) Igazság, E.I.: Szomoru biztató

  Vers.

  Reagálás:

  Magyar Hírlap, 1989.06.16. E.I.: Szomoru biztató 

 • 1956.12.20. Hajdú-Bihari Napló, K.M.: Két műszak helyett csak egy dolgozik az Alföldi Nyomdában

  Beszámoló az új könyvek decemberi és januári megjelenéséről. Jövő év januárjában jelenik meg Eörsi István: Ütni az ördögöt című verseskötete.

  • A könyv adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Élet és Irodalom, 1957.04.12. (3.szám) Imre Katalin: Ütni az eördögöt
  • Hajdú-Bihari Napló, 1957.05.10. Megkezdte tanácskozásait az országgyűlés
  • Beszélő, 1996.08.szám (Folyóirat – november) Litván György: 1957
  • Beszélő online, 1996.09.szám (Folyóirat – november) Litván György: 1957
  • Élet és Irodalom, 2007.03.16. (11.szám) Standeisky Éva: A jelenség és az ok
  • Kortárs, 2013.07-08.szám Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években (Részlet)
  • Heti Világgazdaság (online kiadás), 2021.06.16. Révész Sándor: A nemet mondás élvezete és magánya

  Az alábbi kötetek Eörsi könyvével foglalkozó részleteit elolvashatja az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

  • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. /Alcím: 1956 - 1963/ (Második, javított kiadás) Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.
  • Cseh Gergő Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p.
  • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák. Bp. 2000. Urbis, 594 p.
  • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. Ill.: Kaján Tibor. Bp. 1997. Dunakanyar 2000, 183 p.
  • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek. Bp. 2005. Urbis, 297 p.

 • 1957.01.Magyar Filozófiai Szemle, Mészáros Vilma: Lukács György: Német realisták. Könyvbírálat. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1955.

  (A fordítók közt: Eörsi István)

 • 1957.02.15. Esti Hírlap, Az ügyészség vádirata Eörsi István költő és társai ellen

  Az ügyészség izgatás miatt indított vádat Angyal István, Eörsi István, Szabó Béla, Molnár Sándor, Horváth Sándorné (született: Tollas Ilona) és dr. Káldor Veronika ellen. A vádirat szövege. Eörsi István „Szóba se állj velük” című versének sokszorosítása és terjesztése. Angyal Eörsivel illegális röplapszerkesztő csoportot szervezett. Eörsi „az Írószövetség több tagjával részt vett az október 23-át követő napok eseményeiben. Október 30-tól november 4-ig a Rádió irodalmi műsorának szerkesztésében is segédkezett. Több versét is lefoglalták, amelyek alkalmasak a népi demokratikus államrend elleni gyűlölet felkeltésére.”

 • 1957.02.15.Népszabadság, Vádirat az Angyal-csoport tagjai ellen. Eörsi István költő a másodrendű vádlott

 • 1957.02.15.Népszava, sz.t.: Eörsi István költő és társai ellen vádiratot adott ki az ügyészség

  ("Valamennyiük ellen a vád izgatás bűntette, amelyet a "Fegyveres forradalmi ifjúság" aláírású, különböző című röplapjaikkal követtek el. A népi demokratikus rendszer, a kormány és a szovjet hadsereg ellen bujtogattak. A röplapkészítő csoport vezetői Angyal István — aki az októberi események során benzinespalackokat készített — és Eörsi István költő voltak.")

 • 1957.02.16. (38.szám) Kisalföld, Elkészült a vádirat az illegális röplapokat készítő Angyal István és társai bűnügyében

  Tudósítás az elkészült vádiratról. A vád: izgatás.

  „A röplapok szerkesztését elsősorban Angyal s részben Eőrsi végezte.”

 • 1957.03.02. (52.szám) Amerikai Magyar Népszava, Költők és munkások a vörös vádlottak padján

  „A Fővárosi Ügyészség vádiratot adott ki Eörsi István 26 éves költő, Angyal István 29 éves építésvezető, Szabói Béla 23 éves tisztviselő, Molnár Sándor 21 éves segédmunkás, Horváth Sándorné sz. Tollasi Ilona háztartásbeli és dr. Káldor Veronika 29 éves orvos ellen. Valamennyiük ellen a vád izgatás büntette, amelyet a »Fegyveres forradalmi ifjúság« aláírású, különböző című röplapjaikkal követtek el.”

 • 1957.03.24. Esti Hírlap, Letartóztatások összeesküvés miatt

  Gép Győző, Horváth Gyula és Fátyol István letartóztatásáról, akik „népi demokrácia ellenes összeesküvést szerveztek, és a népi demokratikus államrend megdöntésére felszólító röplapokat készítettek és terjesztettek. [...] Ezeket az akciókat a Péterfy Sándor utcai kórházban szervezték meg, abban az ellenforradalmi csoportban, amelynek vezetői: Gáli, Obersovszky és Eörsi — jelenleg bíróság előtt állnak.”

 • 1957.04.12. (3.szám) Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt

  Könyvkritika. Eörsi István: Ütni az ördögöt című kötetéről.

  „E kötet verseinek egyharmada nyílt és azóta teljes fegyvertárával, mázával és hagymázával lelepleződött uszítás és vicsorgás a proletárdiktatúra ellen. […] Október 23 után a következetes Eőrsi, mint az Igazság című fasiszta lap szerkesztőségi tagja, még november 7-én is vezércikket helyettesítő uszító versben támadt a szocialista erőkre, szocialista hatalomra.”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Reagálás:

  • Hajdú-Bihari Napló, 1957.05.10. Megkezdte tanácskozásait az országgyűlés. Kulturális életünk problémái
  • Beszélő, 1996.08.szám (Folyóirat – november) Litván György: 1957
  • Beszélő online, 1996.09.szám (Folyóirat – november) Litván György: 1957
  • Heti Világgazdaság, 2007.03.10. (10.szám) Murányi Gábor: Meghódított partvonal
  • Élet és Irodalom, 2007.03.16. (11.szám) Standeisky Éva: A jelenség és az ok
  • Kortárs, 2013.07-08.szám Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években (Részlet)


  Az alábbi kötetek Eörsi könyvével foglalkozó részleteit elolvashatja az Eörsi István / Kötetek /Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

  • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. /Alcím: 1956 - 1963/ (Második, javított kiadás) Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.
  • Cseh Gergő Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p.
  • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák. Bp. 2000. Urbis, 594 p.
  • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. Ill.: Kaján Tibor. Bp. 1997. Dunakanyar 2000, 183 p.
  • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek. Bp. 2005. Urbis, 297 p.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.