EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • :: A projektet a Szabó Miklós Alapítvány és a Soros Alapítvány támogatta ::

  Közreműködik: Szabadi Vera


  Köszönet a cikkek összegyűjtésében való segítségért az Élet és Irodalom szerkesztőségének, a HVG dokumentációjának, a Kritika, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Népszava, a Színház szerkesztőségének, Réz Pálnak, a Holmi főszerkesztőjének és az Arcanum Adatbázis Kiadónak.


 • 1951.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Könyvek

  Könyvkritika. Fiatal Írók Antológiája. Idézet Eörsi Istvántól: ˝A vers igazság-kapcsolat az emberek között˝.

 • 1951.04.26. (9.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Anyám
  (Mikor a Párt tagjelöltje lett)

  Vers.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1951.12.szám Tóth Sándor: A fiatal írók második Antológiája és az írónevelés kérdései
  • Új Hang, 1952.01.szám (február) Földeák János: Fiatal írók antológiája
  • Népszava, 1953.09.27. Négy fiatal költő
  • Új Hang, 1954.06.szám (június) Halda Aliz: Eörsi István: Fiatal szemmel
  • Népszava, 1990.04.26. Kovács Júlia: Játék Eörsivel és Vallaival
  • Hunnia, 1991.26. szám B. J.: Mai Magyar múzsa – Eörsi István
  • Kritika, 2000.08.szám E.I.: A felejtések ára
  • Heti Válasz, 2002.07.12. (28.szám) Heti Válasz, O. Á.: Szívük is vigyázzban állt
  • Népszabadság, 2004.08.17. E.I.: Levél utószóval
  • Magyar Demokrata, 2004.08.26. (34.szám) Lovas István: Határtalan gyűlölet
  • Magyar Demokrata, 2005.03.31. (13.szám) Pozsonyi Ádám: Inkább hagyjuk
  • prae.hu, 2012.02.19. Falcsik Mari: Kívüle vs benne ’52

  További megjelenések:

  • Föltámadott a tenger (Szavalókönyv) – fjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1953
  • Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956. Népszava, Bp. 1989.
  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002.


  A kötetek adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)
 • 1951.05.szám Csillag, Kongresszusi felszólalások
  DÉRY TIBOR felszólalása

  „A verset szeretem, de nem értek hozzá. Hadd említsek meg mégis egy igen. komoly ígéretet, Eörsi Istvánt, akinek a nevével, talán mert csak egy verssel szerepel, egyetlenegy bírálatban sem találkoztam.” [Az antológiában Eörsi István: Feladat című vesét válogatták be.]

  A Fiatal írók antológiája 1. című kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél. 

 • 1951.08.30. (18.szám) Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon

  A felsorolásban szerepel Eörsi István neve is (helyszínek, nevek).

  1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon
 • 1951.10.szám Csillag, Eörsi István: Szombat éjszaka

  Vers.

 • 1951.11.22. (24.szám) Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II.

  Könyvkritika

  A II. kötet fejlődést mutat az I. kötethez képest. A verselők „elvonatkoztatnak a szocialista tartalomtól”. Ellenpólusaként mások a költészetet utasítják el, pl. Csoóri: „Erős vagyok, biztos szavú, jövőt tudó, büszke legény, kabátomon nézd a jelvényt, többet mond, mint száz költemény”. Eörsi István kiemelése: „...fejjel magaslik ki társai közül.” A Néma férfiak és a Győzelem című verseiről.

  • A Fiatal írók antológiája 2. című kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II
 • 1951.12.06. (25.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő
  Versek

  Könyvkritika Sebők Éva első verseskötetéről.

  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

  1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek
 • 1951.12.szám Csillag, Tóth Sándor: A fiatal írók második Antológiája és az írónevelés kérdései
  Szemle

  Könyvkritika. „…igen nagy eredményeiket mutat, az első antológiához viszonyítva nagy fejlődésről tesz tanúbizonyságot. […] Eörsi István a fiatalok egyik legsajátosabb problémáját fogalmazza meg, hiszen a kommunista emberség kérdése áll csaknem mindegyik versének központjában. […] Verseinek másik kiemelkedő tartalmi eleme a tudás vágya, az igazság, az élet mély megismerésének «éhsége». Költői eszközei, hangja pontosan követik főmondanivalóját: verseit fontolgató tudatosság, éles kritikai hang, világos felépítés, tiszta képek jellemzik. Ezek a vonásai teszik egyénivé Eörsi költői hangját. Ugyanekkor azonban költeményeinek aránylag kicsiny a hangulatteremtő erejük — éppen azért, mert érzéseit is inkább gondolati síkon jeleníti meg. Néhány verse azonban arra mutat, hogy az érzelmek skáláján is vannak lehetőségei a szélesebb, gazdagabb, költőibb kifejezésnek. (Annának, Anyám.)”

  A Fiatal írók antológiája 2. című kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél. 

 • 1952.01.szám (február) Új Hang, E.I.: Három fiatal költő
  (Kövesi Endre, Pál József, Tímár György versei)

  A Fiatal Írók Antológiája 3 költőjének verseit elemzi Eörsi.


  Reagálás:

  • Új Hang, 1952.09–10.szám (október – november) Benjámin László: Hibáinkról és feladatainkról
  • Szabad Ifjúság, 1952.10.19. I.J.: Az Új Hang-ról

 • 1952.01.szám (február) Új Hang, Földeák János: Fiatal írók antológiája

  Részlet a könyvkritikából. Eörsi „Anyám” című verséről – a párt iránti szeretet. Eörsi István »Néma férfiak«-ja a költői alkotóerő kitűnő példája, az antológia egyik legjobb műve.” „Eörsi István az antológia legtehetségesebb költője.”


  A Fiatal írók antológiája 2 című kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1952.02.28. (5.szám) Irodalmi Újság, Kónya Lajos előadása az Írószövetségben költészetünk mai kérdéseiről

  Az előadás utáni felszólalók a vitában: Ancsel Éva, Devecseri Gábor, Eörsi István, Keszi Imre, Kuczka Péter, Rajcsányi Károly és Veres Péter.

 • 1952.02.28. (5.szám) Irodalmi Újság, Köszöntjük az „Új Hang”-ot!

  Az Új Hang 1. számának részletes ismertetése. A fiatal írók irányításának és támogatásának kérdése. Idézetek az Új Hang beköszöntőjéből. Eörsi István a Kritikai Szemle rovatban kapott szerepet.

 • 1952.02.szám (március) Új Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban; A dombon

  Versek.


  Reagálás:

  • Beszélő, 2000.09 – 10.szám (Folyóirat – szeptember – október) E.I.: A szégyen

  Kapcsolódó cikkek:

  • Kortárs, 1982.10.szám E.I.: Az egyidejűség szégyene
  • galamus.hu, 2010.10.17. Szász Anna: Kilencven perc – másutt

 • 1952.02.szám Irodalomtörténet, Kardos László: Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben

  Részlet. Idézet Eörsi István verséből.

  „Eörsí István versében a szovjet magyar hadifoglyai így kiáltanak fel: »Apám! Vezess a frontra!« De a bizonyító citátumok számát könnyűszerrel szaporíthatjuk.”

 • 1952.03.09.Szabad Ifjúság, Tóth Sándor: Szeretetünket és hálánkat írói művekben is kifejeztük. Jelentjük Rákosi elvtársnak: Teljesítettük vállalásunkat.

  (Az Írószövetség DISZ-szervezetének írása Rákosi születésnapjára. ˝Eörsi István versében felidézi azt a hatalmas élményt, amelyet Rákosi elvtárs beszéde jelentett a hadifoglyok számára.˝)

 • 1952.03.14.Szabad Ifjúság, Gerencsér Jenő: A fiatal írók politikai neveléséről

  (Hozzászólás a Szabad Ifjúság fiatal írók politikai neveléséről szóló vitához. A vita két kérdés, a burzsoá ideológia befolyása fiatal íróinkra és a marxista-leninista képzés körül forgott. Az egyik hozzászóló Eörsi versét idézi: ˝Még annyi puhaság van bennem, még erjed bennem is a mult, mint romló lőre, forr szívemben, bizony, belém is savanyúl már egy-két cseppje.˝)

 • 1952.03.szám (április) Új Hang, E.I.: Forgács András verséről

  Részlet Forgács András: Az életért harcoltak ők című vers kritikájából.

 • 1952.03.szám Csillag, Eörsi István: A szabadító
  (Rákosi elvtárs a magyar hadifoglyok között, 1943)

  Vers.

  További megjelenések:

  • Új termés. Fiatal költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952 (A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.)
  • Eörsi István.: Fiatal szemmel (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp, 1953.) (A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.)

  Reagálás:

  • Irodalomtörténet, 1952.02.szám Kardos László: Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben
  • Szabad Ifjúság, 1952.03.09. Tóth Sándor: Szeretetünket és hálánkat írói művekben is kifejeztük. Jelentjük Rákosi elvtársnak: Teljesítettük vállalásunkat.
  • Magyar Nemzet, 1990.07.02. Murányi Gábor: „...és Fasizmus jegyesek”? Lapolvasó. Holmi, Thalassa, Valóság, Kritika.
  • Magyar Napló 1990.08.16. (33.szám) Domokos Mátyás: A megalkuvásról
  • Magyar Napló, 1990.09.20. (38.szám) E.I.: Én is mondom a magamét
  • Kapu, 1991.08.szám (augusztus) Reményi Gyenes István: Érdekességek zsidószármazású nevezetes magyarokról
  • Népszabadság, 1991.11.27. E.I.: Még egyszer az ultizásról
  • Fejér Megyei Hírlap, 1992.06.23. gábor: Foci helyett „meccs”
  • Pesti Hírlap, 1994.03.02. Bokor Imre: Rákosi Mátyás fia és unokája
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.02. Gömöry Albert: Változatok hűségre
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.14. Hell István: Udvariasan, szélsőségek nélkül
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.28. Gömöry Albert: Változatok elhatárolódásra
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.07.02 Hell István: Csak a száját figyeljék…

  Kapcsolódó cikkek:

  • Új Hang, 1952.11.szám (december) Pándi Pál: Új termés
  • Irodalmi Újság, 1953.01.15. (2.szám) Földes Anna: Irodalmunk jövője
  • Szabad Ifjúság, 1953.02.01. Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája
  • Irodalmi Újság, 1953.02.12. (4.szám) Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után
  • 168 óra, 1994.06.14. (23.szám) Farkas Zoltán: Fej és írás. Könyvhét, Vörösmarty tér
  • Kritika, 1990.05.szám Mihancsik Zsófia – Szénási Sándor: Baloldalról baloldalra
  • Kritika, 2000.02.szám E.I.: Autóban, éjjel
  • Havi Magyar Fórum, 2011.10.01. (10.szám) Bata János: Hornyik Miklós két könyve

 • 1952.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény - Népszava, 1952.

  (Könyvismertetés. ˝A kötet jelentős pozitívumának tartom, hogy ifjú költőink olyan szenvedélyes érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi békeharc problémái felé. Eörsi István Beloiannisz kivégzéséről ír.˝ Többeket, köztük Eörsit is kiemeli a szerzők között.)

  A kötet leírása a honlapon a Kötetek/Antológiák, társszerző, -fordító rovatban található

 • 1952.04.01.Magyar Nemzet, Ember Mária: Illyés Gyula a fiatal írók között

  (A Fiatal Írók Munkaközössége egy tagjának kérdései Illyés Gyulához a Magyar Írók Kongresszusán. Miért nem akar az új magyar írónemzedék tanítója és tapasztalt barátja lenni? Illyés válaszairól számol be Eörsi István és Ancsel Éva. Illyés felajánlotta Csoórinak, hogy szívesen foglalkozik vele egyénileg.)

 • 1952.04.04.Magyar Nemzet, MTI: Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat

  (József Attila III-Díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.04.Népszava, Az 1952. évben József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.10. (8.szám) Irodalmi Újság, Művészeti díjak kiosztása
  József Attila-díjjal kitüntetett írók

  III. díj Eörsi Istvánnak.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.