EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Levéltári dokumentumok

 • 1977-1978. Levelezés Hermann Istvánnal és Juhász Ferenccel - "Ürügyeim" című kötete megjelentetéséről.
  (E. I. hagyatéka)


 • 1977-1988. E. I. levelei Pozsgay Imrének
  (E. I. hagyatéka)


 • 1977.01.09. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Szolidaritási nyilatkozat a Charta ’77 aláíróival – Pavel Kohutnak, a Charta ’77 szóvivőjének címezve.
  Az aláírók között szerepel Eörsi István neve is.


 • 1977.08. Levélváltás Dr. Kiss Kálmánnal, a Magyar Rádió elnökhelyettesével
  (E. I. hagyatéka)


 • 1979.05.09. Napi Operatív információs jelentés

  A Belső elhárítás (BM III/III) jelenti, hogy a VÁTI filmklubjában ellenséges filmeket vetítenek. Milos Forman Tűz van babám című filmjét Eörsi István úgy kommentálta, hogy a film sajátos jelzésrendszere azt bizonyítja, hogy a jelenlegi vezetés teljesen alkalmatlan. A tanú című filmről pedig a film rendezője, Bacsó Péter beszélt. 

 • 1979.05.18. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Napi Operatív Információs Jelentés
  „Kopasz” fn. célszemély nyugati ismertsége érdekében

  Eörsi István és az az állambiztonsági szervek levelezései.

 • 1979.07.31. Tóth Dezső levele E. I.-nak
  "Hivatal és Kultúra" című cikkéről, melynek közlését Fekete Sándor nem vállalta.
  (E. I. hagyatéka)


 • 1981.11.18. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Napi Operatív Információs Jelentés

  Két jelentés Karasz Lajos r. altábornagy miniszterhelyettes íróasztaláról.

  „Kopasz” fedőnevű célszemély meghívta Magyarországra a jugoszláviai Új Symposion című lap három szerkesztőjét, és „Kormos”, „Barát”, „Elnök” és D. Ferenc társaságában tárgyalt velük. A szerkesztők felajánlották, hogy a lapjukban közölnék a magyarországi szerzők írásait is.

 • 1982.09.01. Marat/Sade - BITEF. Kiutazási kérvény a BM Igazgatásrendészetéhez
  (E. I. hagyatéka)


 • 1982.10.29. Levél barátainak művei letiltásáról, a "konzultatív listáról" (külföldön publikálók, szamizdatba írók)
  (E. I. hagyatéka)


 • 1983.04.26. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  „Albert” [Földessy Dénes] jelentése Kádár Frigyes r. hadnagynak
  Földes László (Hobo) pécsi koncertjének betiltása

  Az előadás szövegét Eörsi István írta. 

  A Pécsi Ifjúsági Ház népművelője, P. Béla elmondta: az „igazi ok, hogy ő írt egy előzetes cikket Eörsiről a Pécsi Műsorban, s a megyei pártbizottság ezt olvasva, Eörsi nevét hallva állította le a programot.”


 • 1984., 1986., 1991 Iratbetekintési kérelmek
  (E. I. hagyatéka, BFL 517/57)


 • 1984.01.02. Aczél György levele E. I-nak
  Lukács-centenárium
  (E. I. hagyatéka)


 • 1984.03.30., 05.15. Két levél Kunszabó Ferencnek az antiszemitizmusról
  (E. I. hagyatéka)


 • 1988-89. Színikritikusok díja a legjobb magyar drámáért: "Kihallgatás"


 • 1988.07.15., 1988.07.27. Bencze György és E. I. levélváltása a Minisztertanács Elnökével, Grósz Károllyal és dr. Kiss Elemérrel az útlevélről szóló törvényerejű rendelet módosításáról

  (E. I. hagyatéka)

 • 1988.08.19. Napi Operatív Információs jelentés
  Eörsi István, Bence György és Kis János kiáltványt fogalmaz a csehszlovákiai katonai megszállás 20. évfordulója alkalmából.


 • 1990.02.13. "Új Magyar Hangjáték"-díj a Változatok Ödipuszra című hangjátékért


 • 1991.06.16. A Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje


 • 2004.03.18. Felperes: Schmidt Mária, alperes: Eörsi István
  Az I. fokú ítélet
  Személyiségi jog megsértése
  "Közéletünk jobboldalának egyik legzüllöttebb figurája", "bizniszértelmiségi pártholdudvaronc", "Egy történelemhamisításra specializálódott üzletasszony"


 • 2004.05.17. E. I. fellebbezése az I. fokú ítélet ellen
  Eörsi - Schmidt-per


 • 2004.05.21. Schmidt Mária fellebbezése az I. fokú ítélet ellen
  Eörsi - Schmidt-per


 • 2004.09.09. Felperes: Schmidt Mária, alperes: Eörsi István
  A II. fokú ítélet
  Személyiségi jog megsértése


 • 2004.10.18., 2004.11.19. Perkövetkezmények
  Eörsi - Schmidt-per
  Feladóvevények


A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.