EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • 1956 a sajtó tükrében. (Alcím: 1956. október 22-november 5.) Bp. 1989. Kossuth Könyvkiadó, 415. p.

  (Részlet. Az Egyetemi Ifjúság 1956. november 1-i, számának "Az 56-os forradalom a Műszaki Egyetemen" c. melléklete. Eörsi István "Milyen jó..." c. verse.)

 • A 20. századi színháztörténeti kánon alakulása
  Balassi Kiadó – Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2011. 188 oldal
  Szerkesztő: Borus Judit, Jákfalvi Magdolna
  ISBN: 978-963-506-862-3

  Az Eörsi Istvánnal kapcsolatos részletek a következő fejezetekben találhatóak: Kálmán Mária: Zsámbéki Gábor, Ivanov, 1977 [Eörsi István: Egy keserű kórkép dicsérete] (104–106. oldal), Marsalkó Eszter: Zsámbéki Gábor, Ivanov, 1977 (111–113. oldal), Schuller Gabriella: Ács János, Marat/Sade, 1981 (128–133. oldal).

  • A kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét a TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja.

 • A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. II./1-2. kötet.
  A KÖLTÉSZET
  Szerkesztő: Béládi Miklós
  Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó.

  (Részlet)

  Az Eörsi Istvánra vonatkozó részletek a Megnyitás szövegdobozra kattintva elérhetőek.

 • A mai magyar dráma egy évad tükrében
  Beszélgetések és interjúk az 1972-73-as évad új magyar bemutatóiról és a mai magyar drámáról.
  Színházelméleti füzetek 9.
  Magyar Színházi Intézet, Budapest, 1978. 250 p.
  Szerkesztette, az interjúkat és a jegyzeteket összeállította Gervai András.

  Részlet Gervai András Örkény Istvánnal készített interjújából.

 • A megosztó válság: 2006. ősz
  Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 244 oldal
  Sorozatcím: Gondolat – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai (6. kötet)
  Szerkesztő: Dénes Iván Zoltán és Békési Bernadett
  Szerző: Kovács Ágnes, Kőmíves Péter Miklós, Nagy Orsolya, Rácz Adél, Rácz Sándor
  ISBN: 978-963-693-077-6

  Az Eörsi Istvánnal kapcsolatos részletek a Politikai szereplők dilemmái (69. oldal), Rövidítések és irodalom (234. oldal) című fejezetekben találhatóak.

  • A kötet előszavát, fülszövegét és tartalomjegyzékét a TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja.

 • A műfordítás elveiről
  Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény
  Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 501oldal
  Sorozatcím: Pont fordítva (7. kötet)
  Szerkesztő: Hradeczky Móni, Jeney Éva, Józan Ildikó.
  ISBN: 978-963-506-750-3

  Az Eörsi Istvánnal kapcsolatos részletek a következő fejezetekben találhatóak: Somlyó György: Két szó között (414–426. oldal), Jegyzetek (481. oldal).

  • A kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét a TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja.

 • A Nagy Imre-kód
  Nagy Imre újratemetésének politikai dimenziói
  Antológia Kiadó és Nyomda Kft., Lakitelek, 2014. 270 oldal
  Sorozatcím: RETÖRKI Könyvek – Kötetszám: 5
  Szerkesztő: Bíró Zoltán
  ISBN: 978-615-5428-13-5 / ISSN: 2064-4531

  Szerzők: Csurka István, Illyés Gyula, Lezsák Sándor, Mező Imréné, Radnóti Sándor, Riba András László, Szabó Miklós, Szekér Nóra


  A kötet tartalomjegyzékét és az Eörsi Istvánra vonatkozó részleteket megtekintheti a Tartalom ikonra kattintva.


 • Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar

  London, 1961. Big Ben, 392 (3) p
  2. kiad.: München, 1982. Griff, 386 p
  3., szamizdat kiad.: Budapest, 1986. AB és áramlat Független, 386 p
  4. kiad.: Szeged. 1989. JATE, 429 p
  Budapest, 2006. Noran, 456 p

  Részlet. ADALÉKOK EGY KORSZAK TÖRTÉNETÉHEZ.

  Eörsi a Déry-vitában.

 • Albert Gábor: Az oldalamon is kifakadna. Esszék és eszmék
  Pont Kiadó, Budapest, 2017. 134 p
  ISBN:978-615-5500-38-1

  A Tartalom ikonra kattintva részleteket olvashat a kötetből A Magyar Írók 1986-os közgyűlése és A Szellem napvilága című fejezetekből.

 • Allardyce Nicoll: (ed.) World Drama from Aeschylus to Anouilh, London, Harrap, 1976. 869-870. p.


  (Részlet)

 • Anglisztika és amerikanisztika
  Magyar kutatások az ezredfordulón
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.440 p.
  Sorozatcím: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 94. kötet
  Szerkesztette: Frank Tibor és Károly Krisztina
  ISBN: 978-963-9902-22-0

  Az Eörsivel kapcsolatos szövegrészek a következő fejezetnél találhatóak: III. Shakespeare világa – Hargitai Márta: Modern angol Shakespeare-fordítások [A Szentivánéji álom fordításáról.] (112–116. oldal), melyet a TARTALOM ikonra kattintva elolvashat.

 • Balázs Attila: Világsarok non-stop
  Újvidék, 2006. zEtna Kiadó, 312 oldal
  ISBN: 86-84339-21-5 és 9788684339210

  Az ötlábú bárány esete

  (Mikrofonnál a szerző: Eörsi István) 159 oldal


 • Bán Zoltán András: Keserű Csíkszereda, 2014. Bookart, 176 oldal
  ISBN: 9786068351490

  Bán Zoltán András Keserű című kötetét Tar Sándor életének legutolsó periódusa ihlette.


  "A szabadság hiánya, a kiszolgáltatottság foszt meg emberi tartásunktól. Ha félnünk kell attól, hogy vállaljuk önmagunkat, nézeteinket, kapcsolatainkat, akár szenvedélyeinket, magunkat veszítjük el, akárhogy nevezik is a politikai rendszert, amely körülvesz bennünket.


  A Keserű egy lezárult korszakban játszódik. Nincs ma ennél időszerűbb könyv." Kőszeg Ferenc


  A szöveg Eörsi Istvánra vonatkozó része elolvasható a Megnyitás ikonra kattintva.

  Csíkszereda, 2014. Bookart, 176 oldal · ISBN: 9786068351490
 • Bányai János: Költő(k), könyve(k), verse(k)

  Forum Könyvkiadó, Újvidék, Híd Könyvtár, 2010. 341 oldal

  ISBN: 978-86-323-0777-3


  Tartalomjegyzék

  Kérdés a kérdés(es)ről (Eörsi István: Kérdések, barátaimnak) 77

 • Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét
  Magyar írók Berlinről
  Budapest, 2007. Magvető Könyvkiadó, 261. p.

  Részlet. Petri György berlini levelei Várady Szabolcsnak.

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk.
  Budapest, 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. Eörsi István (ítélet: 8 év)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk
  Budapest, 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  Másfél évig magánzárkán. Lakatos István (ítélet: 1 év 10 hónap)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk. Bp. 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  A komondorokat nem tudtam gyűlölni. Tóth Bálint

 • Bertók László: Hazulról haza
  Ősök, műhelyek, élet.

  Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

  Részlet.

 • Bodor Béla: ALAKOK
  Tanulmányok, esszék és kritikák a mai magyar líra köréből
  Sorozatcím: Magasles III. Tipp Cult Kft.
  Budapest, 2006. Parnasszus Kiadó, 338. oldal
  ISBN: 963-86735-8-3

  Eörsi István: Aki veri, vagy akibe verik? – 33. oldal

  Az írást a Tartalom ikonra kattintva elolvashatja.


 • Bőhm Antal - Szoboszlai György (Szerk.): Parlamenti választások 1994.

  Bp. 1995. MTA PTI,

  Részlet. Bőhm Antal: Választási magatartások - a szavazás politikai kultúrája. "VESZEKEDőS DEMOKRáCIA" - FESZÜLT LÉGKÖR.

  ZDF-ügy, amelyben hazaárulónak bélyegezték meg Eörsi Istvánt és Konrád Györgyöt.

 • Bolvári-Takács Gábor: Könyvek bűvöletében
  Elemzések, bírálatok, kritikák

  Zempléni Múzsa, Sárospatak, 2015 

  ISBN 978-963-12-1964-7 


  Részlet a II. Művészet és politika

  Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjasok 1948-2008 című fejezetből.


 • Boros János: Etika és politika – A demokrácia egyéni felelősség
  Gondolat Kiadó (Sorozatcím: Iskolakultúra-könyvek), 2017. Veszprém, 174 oldal
  ISBN: 9789636937331

  A TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja az Eörsi Istvánról szóló részleteket.

 • Budai Attila: Folytonos változásban – A Kortárs története, 1957–2017
  Kortárs, Bp., 2018. 285 old.,
  Kortárs Folyóirat, 2018
  ISBN: 9786158096003

  A könyv a Kortárs folyóirat történetét dolgozza fel a megindulástól kezdve napjainkig. Ennek a hat évtizedes történetnek a gerincét a hivatalos pártállami fórumként való indítás és az ettől eltérni igyekvő szerkesztői szándékok folyamatos oszcillációja jellemzi kezdetben. Mindezzel együtt a folyóiratban mint a Magyar Írószövetség lapjában s egyben az ország legfontosabb központi irodalmi fórumában legjelesebb költőink, íróink publikáltak Németh Lászlótól, Tamási Árontól kezdve Ottlik Gézán, Nemes Nagy Ágnesen, Weöres Sándoron át Juhász Ferencig, Tandori Dezsőig, Ágh Istvánig és természetesen napjaink fiatal szerzőiig. Az utolsó fejezet a legutóbbi évekről szól, a Kortárs folyóirat megújulásáról és a Kortárs Online megindulásáról.

  A kötetben fontos dokumentum-összeállítást is olvashatunk az egykori kritikáktól, tervektől, állásfoglalásoktól a szerkesztői nyilatkozatokig.

  A Függelékben megtalálható a szerkesztőségek névsora évrendben, valamint az illusztrációk között a Kortárs összes borítója is.

  Előzmény:

  • Kortárs, 1971.09.szám E.I.: A túsz (elbeszélés)
  • A kötet Eörsire vonatkozó résztletei a Tartalom ikonra kattintva elolvasható

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.