EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító


 • 1989. In memoriam Nagy Imre
  Emlékezés egy miniszterelnökre
  Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1989. 559 oldal
  Szerkesztő: Tóbiás Áron
  ISBN: 963026496X

  A kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

  Eörsi István: Viaskodás K. F. főhadnaggyal című írása a 342. oldalon és  Az utolsó szó jogán – Beszélgetés Lukács Györggyel a  431. oldalon található

 • 1951. Fiatal írók antológiája 1.
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1951. 227 oldal Szerkesztő: Földes Mihály, Kováts Miklós

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

  Eörsi István: Feladat – 101. oldal.

 • 1951. Fiatal írók antológiája 2
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1951. 298 oldal
  Összeállította: Magyar Írószövetség lektorátusa, szerkesztette: Földes Mihály
  ISBN: 0669003768791

  Eörsi István Anyám és a Néma férfiak című versei szerepelnek a kötetben.

 • 1952. Erőnk a béke
  Magyar költők a békeharcban
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 132 p.

  A tartalomjegyzék a TARTALOM ikonra kattintva elérhető.

  Eörsi István: Röpgyűlés – 88. old.

  További megjelenés:

  Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.


 • 1952. Szívünk szerinti törvény
  Fiatal költők versei
  Népszava Kiadó, Budapest, 1952. 115 p. szerkesztő: Bajai Ferenc
  ISBN: 0489003143219

  Eörsi István versei: Beloiannisz – 10. oldal / Könyvtárban – 44. oldal / Szombat éjszaka – 57. oldal / Ott jártam... – 68. oldal / A dombon – 85. oldal / Téli tájon – 105. oldal / Búcsúzás után – 106. oldal


  Reagálás:

  Tiszatáj,1952.03.Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény (Könyvismertetés) • 1952. Új termés
  Fiatal költők antológiája
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 158 p.
  Szerkesztő: Juhász Ferenc; összeállította: Hajnal Anna
  ISBN: 2399996745513

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

  Eörsi István versei: Nézz magadba – 36. o. / Rózsinak – 37. o. / Testvériség – 37. o. / A szabadító – 39. o.

 • 1953. Cseh és szlovák költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1953. 250 p.

  103. oldalon St. K. Neumann: Ne légy áruló (ford.: Eörsi István)

 • 1953. Föltámadott a tenger (Szavalókönyv)
  Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1953. 240 oldal
  Szerkesztő: Keszi Imre
  ISBN:2399981619997

  A kötet tartalomjegyzéke a Tartalom ikonra kattintva elolvasható.

  Eörsi István: Anyám című verse a 228. oldalon

 • 1955. Vidám Magyar Versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1955. 337.p.

  Eörsi István: Vers a rabságról - 312. oldal

  Vidám Magyar Versek
 • 1957. Csillagok csillaga. Versgyűjtemény. Zrínyi Honvéd Kiadó, Budapest, 1957. 142 p.


  128. oldalon Nazim Hikmet: Japán halászok dala (ford.: Eörsi István)

 • 1957. Énekek éneke. Az örök szerelem versei. A világirodalom szerelmes verseiből. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 653 p.

  Eörsi István fordítása:
  409. old. - Storm, Theodor: Jácintok (A honlapon elolvasható a Versfordításoknál.).

 • 1959. Magyar versek 1953–1956
  The Found for Intellectual Freedom, Paris 1959. 239. old.
  ISBN: 2399972922440
  Szerkesztette: Nicolas Baudy
  Összeállították: Csernus Ákos, Debreceni Ferenc, Tarpay Júlia

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

  Eörsi István versei a kötetben: Mondhatod nekem – 219. o., Szóba se állj vele – 220. o.


 • 1961. Heine válogatott versei
  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1961. 282 oldal
  Szerkesztő: Mádl Antal
  ISBN: 0659001215502

  A kötet tartalomjegyzékét elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • 1962. Heine, Heinrich - Lenau, Nikolaus: Doktor Faust/Faust.
  Táncköltemény ördögökről, boszorkányokról és költészetről szóló furcsa tudósításokkal
  Magyar Helikon, Budapest, 1962. 316. p.

  Fordítók: Eörsi István, Vidor Miklós.

 • 1963. A Szovjet líra kincseháza I – XII.
  Kiadó: Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 701 oldal
  Sorozatcím: A szovjet líra kincsesháza
  Nyelv: Magyar
  Szerkesztő: Lator László

  Fordítók: Rab Zsuzsa, Fodor András, Garai Gábor, Illyés Gyula, Tellér Gyula, Eörsi István, Gáspár Endre, Kardos László, Lothár László, Hárs György, Gergely Ágnes, Hegedüs Géza, Képes Géza, Hidas Antal, Pákozdy Ferenc, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Madarász Emil, Simon Lajos, Tamkó Sirató Károly, Kónya Lajos, Szabó Magda, Donga György, Justus Pál, Vas István, Váci Mihály, Jobbágy Károly.


  Eörsi István fordításai a kötetben: Alekszej Szurkov: Az én hősöm – A holt mezőn – Hadd hulljon csak a vas – Éjszaka rakéta, torkolattűz – A falhoz lapul – Midőn vállunk – Aranylik az ablak előtt a domb – Vígan pattog – Ha búsulok – Nincs meg a nyír – A tenger mélyére süllyedt gyermekkorom – Tán azt hiszed, nem volt szörnyű – Kitárom sarkig


  A kötet tartalomjegyzékét elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.


 • 1963. Goethe, Johann Wolfgang: Versek. Alcím: Dalok, Balladák, Elégiák, Isten és világ, Vegyes költemények, Xéniák és epigrammák, Nyugat-keleti díván. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 588 p.\r

  Fordítók: Babits Mihály, Bittei Lajos, Bobits István, Devecseri Gábor, Eörsi István, Fodor András, Fodor József, Franyó Zoltán, Garai Gábor, Gáspár Endre, Hajnal Gábor, Jánosy István, Jékely Zoltán, Kardos László, Kálnoky László, Keresztúry Dezső, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Lakatos István, Lothár László, Mészöly Dezső, Nemes Nagy ágnes, Németh Emil, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szász Imre, Tóth árpád, Tóth Judit, Vajda Endre, Vas István, Vámosi Pál, Vidor Miklós.\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1963. Német költők antológiája. Móra Ferenc Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1963. 975 p.

  Eörsi István fordításai:
  Johann Rist: Öröklét, égzengés szava 60. old.
  Gotthold Ephraim Lessing: Az epigrammák az olvasóhoz 78. old.
  Gottfried August Bürger: Természeti jog 87. old.
  Freidrich von Schiller: Kedvenc gyermek 115. old.
  Freidrich von Schiller: Igazság 115. old.
  Freidrich von Schiller: Nyelv 116. old.
  Freidrich von Schiller: Xéniák. Részletek (Egy német mestermű; Bizonyos kérdésekre; A tiszteletreméltó.)116. old.
  August von Platen-hallermünde: Hogy útnak eredtem 176. old.
  August von Platen-hallermünde: Csak tőled jő a boldogság kegyelme 178. old.
  Heinrich Heine: A gránátosok 187. old.
  Heinrich Heine: Enfant perdu 193. old.
  Georg Weerth: Éhségdal 219. old.
  Gottfried Benn: A vajúdó nők terme 263. old.
  Kurt Tucholsky: A másik férfi 284. old.
  Bertolt Brecht: A szegény B. B.-ről 295. old.
  Bertolt Brecht: A hatodik szonett 297. old.
  Bertolt Brecht: Meggyalázták a háborút 300. old.
  Bertolt Brecht: A megoldás 301. old.
  Bertolt Brecht: Versek hallgatása közben 301. old.
  Ernst Jandl: A fanatikus zenekar 323. old.
  Ernst Jandl: Pár, 50 fölött 324. old.
  Ernst Jandl: Szép kis vigasz 324. old.
  Ingeborg Bachmann: Csak semmi nyalánkságot 327. old.
  Hans Magnus Enzensberger: Egy ember feküdt a vízben 335. old.
  Adolf Endler: Óda egy elhanyagolt sportágról 338. old.

 • 1963. Shelley, Percy Bysshe versei. Magyar Helikon, Budapest, 1963. 726 p.\r

  Európa, Budapest, 1973. 236 p.\r
  Európa, Budapest, 1992. 250 p. \r

 • 1963. Századunk osztrák lírája

  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 423 p.
  Ernst Fischer: Az osztrák költészet 1890-től 1960-ig - Eörsi István 5
  Rainer Maria Rilke: A párduc - Eörsi István 86 / Vers - Eörsi István 105
  Hugo Huppert: A vándorbot - Eörsi István 233 / Az igazság - Eörsi István 234 / A garas - Eörsi István 234
  Felix Braun: Beszélgetés öregkorban - Eörsi István 236 / A vak golfjátékos - Eörsi István 237 / A lét - Eörsi István 237
  Erich Fried: A szatócsok - Eörsi István 387 / Az állatok - Eörsi István 388 / Nyári nap - Eörsi István 389 / Bitorlás - Eörsi István 389 / A sellő - Eörsi István 390 / Adoptálás - Eörsi István 391

 • 1964. Alekszandr Puskin válogatott költői művei
  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 944 oldal
  ISBN: 2399987466946
  Szerkesztette: Hidas Antal, Illyés Gyula, Kardos László

  A TARTALOM ikonra kattintva megtekintheti a kötet tartalomjegyzékét.

 • 1964. Garaudy, Roger - Fischer, Ernst - Knyipovics, Jevgenyija Fjodorovna - Mittenzwei, Werner - Dr. Pracht Erwin - Mesterházi Lajos: Parttalan realizmus? Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 299 p.

  Fordítók: B. Lányi Márta, Eörsi István, Józsa Péter, Lakits Pál.
  Dr. Erwin Pracht: Tegyük szabatosabbá, vagy adjuk-e fel a realizmus fogalmát? / Eörsi István 247. old.

 • 1964. Jens, Walter: Elfelejtett arcok. Regény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 312 p.

  Gergely Erzsébet (ford.)
  Eörsi István (1931-2005) (ford.)
  Gáli József (Lektor)
  Kondor Lajos (ill.)

 • 1964. Mai magyar költők antológiája
  Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1964. 479 oldal
  Sorozatcím: A magyar irodalom gyöngyszemei
  ISBN: 2399976180716

  A TARTALOM ikonra kattintva megtekintheti a kötet tartalomjegyzékét.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.