EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1951. Fiatal írók antológiája 1.
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1951. 227 oldal

  A kötet tartalomjegyzéke a Tartalom ikonra kattintva elolvasható.


  Eörsi István: Feladat 101. oldal

 • 1951. Fiatal írók antológiája 2
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1951. 298 oldal
  ISBN: 0669003768791

  Eörsi István Anyám és a Néma férfiak című versei szerepelnek a kötetben.

 • 1952. Erőnk a béke. Magyar költők a békeharcban. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 132 p.

  Eörsi István: Röpgyűlés - 88. old.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva elérhető.)
  További megjelenés:
  Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.

 • 1952. Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei. Népszava Kiadó, Budapest, 1952. 115 p.

  Eörsi István versei:
  Beloiannisz - 10. oldal
  Könyvtárban - 44. oldal
  Szombat éjszaka - 57. oldal
  Ott jártam... - 68. oldal
  A dombon - 85. oldal
  Téli tájon - 105. oldal
  Búcsúzás után - 106. oldal

  Reagálás:
  Tiszatáj,1952.03.Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény (Könyvismertetés)

 • 1952. Új termés. Fiatal költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 158 p.

  Eörsi István versei:
  36. o. – Nézz magadba; 37. o. – Rózsinak; Testvériség; 39. o. – A szabadító.

 • 1953. Cseh és szlovák költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1953. 250 p.

  103. oldalon St. K. Neumann: Ne légy áruló (ford.: Eörsi István)

 • 1953. Föltámadott a tenger (Szavalókönyv)
  Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1953. 240 oldal
  Szerkesztő: Keszi Imre
  ISBN:2399981619997

  A kötet tartalomjegyzéke a Tartalom ikonra kattintva elolvasható.

  Eörsi István: Anyám című verse a 228. oldalon

 • 1955. Vidám Magyar Versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1955. 337.p.

  Eörsi István: Vers a rabságról - 312. oldal

  Vidám Magyar Versek
 • 1957. Csillagok csillaga. Versgyűjtemény. Zrínyi Honvéd Kiadó, Budapest, 1957. 142 p.


  128. oldalon Nazim Hikmet: Japán halászok dala (ford.: Eörsi István)

 • 1957. Énekek éneke. Az örök szerelem versei. A világirodalom szerelmes verseiből. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 653 p.

  Eörsi István fordítása:
  409. old. - Storm, Theodor: Jácintok (A honlapon elolvasható a Versfordításoknál.).

 • 1962. Heine, Heinrich - Lenau, Nikolaus: Doktor Faust/Faust. Táncköltemény ördögökről, boszorkányokról és költészetről szóló furcsa tudósításokkal. Magyar Helikon, Budapest, 1962. 316. p.


  Fordítók: Eörsi István, Vidor Miklós.

 • 1963. A Szovjet líra kincseháza I – XII.
  Kiadó: Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 701 oldal
  Sorozatcím: A szovjet líra kincsesháza
  Nyelv: Magyar
  Szerkesztő: Lator László

  Fordítók: Rab Zsuzsa, Fodor András, Garai Gábor, Illyés Gyula, Tellér Gyula, Eörsi István, Gáspár Endre, Kardos László, Lothár László, Hárs György, Gergely Ágnes, Hegedüs Géza, Képes Géza, Hidas Antal, Pákozdy Ferenc, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Madarász Emil, Simon Lajos, Tamkó Sirató Károly, Kónya Lajos, Szabó Magda, Donga György, Justus Pál, Vas István, Váci Mihály, Jobbágy Károly.


  Eörsi István fordításai a kötetben: Alekszej Szurkov: Az én hősöm – A holt mezőn – Hadd hulljon csak a vas – Éjszaka rakéta, torkolattűz – A falhoz lapul – Midőn vállunk – Aranylik az ablak előtt a domb – Vígan pattog – Ha búsulok – Nincs meg a nyír – A tenger mélyére süllyedt gyermekkorom – Tán azt hiszed, nem volt szörnyű – Kitárom sarkig


  A kötet tartalomjegyzékét elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.


 • 1963. Goethe, Johann Wolfgang: Versek. Alcím: Dalok, Balladák, Elégiák, Isten és világ, Vegyes költemények, Xéniák és epigrammák, Nyugat-keleti díván. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 588 p.\r

  Fordítók: Babits Mihály, Bittei Lajos, Bobits István, Devecseri Gábor, Eörsi István, Fodor András, Fodor József, Franyó Zoltán, Garai Gábor, Gáspár Endre, Hajnal Gábor, Jánosy István, Jékely Zoltán, Kardos László, Kálnoky László, Keresztúry Dezső, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Lakatos István, Lothár László, Mészöly Dezső, Nemes Nagy ágnes, Németh Emil, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szász Imre, Tóth árpád, Tóth Judit, Vajda Endre, Vas István, Vámosi Pál, Vidor Miklós.\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1963. Német költők antológiája. Móra Ferenc Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1963. 975 p.

  Eörsi István fordításai:
  Johann Rist: Öröklét, égzengés szava 60. old.
  Gotthold Ephraim Lessing: Az epigrammák az olvasóhoz 78. old.
  Gottfried August Bürger: Természeti jog 87. old.
  Freidrich von Schiller: Kedvenc gyermek 115. old.
  Freidrich von Schiller: Igazság 115. old.
  Freidrich von Schiller: Nyelv 116. old.
  Freidrich von Schiller: Xéniák. Részletek (Egy német mestermű; Bizonyos kérdésekre; A tiszteletreméltó.)116. old.
  August von Platen-hallermünde: Hogy útnak eredtem 176. old.
  August von Platen-hallermünde: Csak tőled jő a boldogság kegyelme 178. old.
  Heinrich Heine: A gránátosok 187. old.
  Heinrich Heine: Enfant perdu 193. old.
  Georg Weerth: Éhségdal 219. old.
  Gottfried Benn: A vajúdó nők terme 263. old.
  Kurt Tucholsky: A másik férfi 284. old.
  Bertolt Brecht: A szegény B. B.-ről 295. old.
  Bertolt Brecht: A hatodik szonett 297. old.
  Bertolt Brecht: Meggyalázták a háborút 300. old.
  Bertolt Brecht: A megoldás 301. old.
  Bertolt Brecht: Versek hallgatása közben 301. old.
  Ernst Jandl: A fanatikus zenekar 323. old.
  Ernst Jandl: Pár, 50 fölött 324. old.
  Ernst Jandl: Szép kis vigasz 324. old.
  Ingeborg Bachmann: Csak semmi nyalánkságot 327. old.
  Hans Magnus Enzensberger: Egy ember feküdt a vízben 335. old.
  Adolf Endler: Óda egy elhanyagolt sportágról 338. old.

 • 1963. Shelley, Percy Bysshe versei. Magyar Helikon, Budapest, 1963. 726 p.\r

  Európa, Budapest, 1973. 236 p.\r
  Európa, Budapest, 1992. 250 p. \r

 • 1963. Századunk osztrák lírája

  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 423 p.
  Ernst Fischer: Az osztrák költészet 1890-től 1960-ig - Eörsi István 5
  Rainer Maria Rilke: A párduc - Eörsi István 86 / Vers - Eörsi István 105
  Hugo Huppert: A vándorbot - Eörsi István 233 / Az igazság - Eörsi István 234 / A garas - Eörsi István 234
  Felix Braun: Beszélgetés öregkorban - Eörsi István 236 / A vak golfjátékos - Eörsi István 237 / A lét - Eörsi István 237
  Erich Fried: A szatócsok - Eörsi István 387 / Az állatok - Eörsi István 388 / Nyári nap - Eörsi István 389 / Bitorlás - Eörsi István 389 / A sellő - Eörsi István 390 / Adoptálás - Eörsi István 391

 • 1964. Garaudy, Roger - Fischer, Ernst - Knyipovics, Jevgenyija Fjodorovna - Mittenzwei, Werner - Dr. Pracht Erwin - Mesterházi Lajos: Parttalan realizmus? Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 299 p.

  Fordítók: B. Lányi Márta, Eörsi István, Józsa Péter, Lakits Pál.
  Dr. Erwin Pracht: Tegyük szabatosabbá, vagy adjuk-e fel a realizmus fogalmát? / Eörsi István 247. old.

 • 1964. Jens, Walter: Elfelejtett arcok. Regény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 312 p.

  Gergely Erzsébet (ford.)
  Eörsi István (1931-2005) (ford.)
  Gáli József (Lektor)
  Kondor Lajos (ill.)

 • 1964. Puskin, Alekszandr Költemények/Jevgenyij Anyegin. Európa Könyvkiadó (Orosz remekírók), Budapest, 1964. 437 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végrendeletem, barátaimhoz 14. old.
  Anakreon sírja 16. old.
  Levél Jugyinnak 18. old.
  Társaimhoz 30. old.
  Tintatartómhoz 59. old.
  Panasz 81. old.
  A démon 82. old.
  Szívünk mily ráncbaszedhetetlen 85. old.
  A könyvárus beszélgetése a költővel 85. old.
  A bahcsiszeráji palota szökőkútjához 97. old.
  Csaadajevhez 101. old.
  Az angyal 125. old.
  Házszentelés 151. old.
  Családfám 161. old.
  A huszár 170. old.

 • 1964. Szép versek 1963. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1964. 448 p.

  Eörsi István: Az evezőpár 73. old., Tizenhat óra emlékeiből 73. old.

 • 1964., 1989. Morgenstern, Christian: Akasztófa-énekek. Tinódi Könyvkiadó, Budapest, 1964, 1989. 160 p.

  1965. Morgenstern, Christian: Akasztófa-énekek. Magyar Helikon, Budapest, 1965. 160 p.
  Eörsi István fordításai:
  37. old.: A lég - 44. old.: Emberbarátian - 61. old.: Sirálydal - 68. old.: Palmström - 69. old.: Az előaludt gyógyalvás - 72. old.: Nyugat-keleti - 94. old.: A lehetetlen tény - 96. old.: A hatóság - 100. old.: A légybolygón - 110. old.: A két párhuzamos - 112. old.: Milyen emlékműre vágyom? - 121. old.: A gramofon.
  (A versek a honlapon a Versfordításoknál találhatóak meg.)

 • 1965. A világirodalom ars poeticái

  Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1965. 1066 p.
  Eörsi István fordításai:
  Lukács György: Tendencia vagy pártosság? - 495. o.
  Johann Wolfgang Von Goethe: A "Szelíd Xéniák"-ból (Rónay Gyögy, Eörsi István és Gáspár Endre) - 554. o.

 • 1965. Cifra palota
  Mai magyar költők versei gyerekeknek
  Szerkesztő: T. Aszódi Éva
  Móra, Budapest, 1965. 226 oldal
  Illusztrálta: Szántó Piroska

  Eörsi István versei a kötetben:

  • Eörsi István: Elhamarkodott következtetés
  • Eörsi István: Hogyan készül a vers?


A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.